Εικόνες από την Πόλη της Άρτας

Δήμαρχε Παπαλέξη.

Τα προβατάκια στο παραποτάμιο πάρκο βόσκουν δωρεάν η έγινε δημοπρασία ?