Κατασκευές: το τέλος ενός τοίχου

Τα κύρια σημεία

  • Απλούστεροι και καλύτεροι κανόνες για την ποιότητα και ασφάλεια των οικοδομικών υλικών και προϊόντων
  • Στόχος να ανοίξει η αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προς όφελος ενός τομέα κρίσιμου για την οικονομία
Περισσότερη ασφάλεια για τους εργάτες, τους ενοίκους και τους γείτονες ©EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Περισσότερη ασφάλεια για τους εργάτες, τους ενοίκους και τους γείτονες ©EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Ο τομέας των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ όμως σε μεγάλο βαθμό παραμένει αγορά κλεισμένη σε εθνικές γραμμές λόγω των διαφορετικών όρων και φραγμών που περιορίζουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. Το ΕΚ προτείνει την απλοποίηση των διαδικασιών για την απόδοση του ευρωπαϊκού σήματος CE στα οικοδομικά υλικά αλλά και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα.

Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί περίπου το 10% της ευρωπαϊκής οικονομίας, με συνολικά 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και άλλα 26 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε συναφείς και εξαρτώμενους από τις κατασκευές τομείς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι το 92% των εταιριών του κλάδου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους και όλες έχουν πληγεί έντονα από την οικονομική κρίση.

Για το ΕΚ η καλύτερη εναρμόνιση της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η  μείωση των αόρατων τοίχων που υπάρχουν ακόμα μεταξύ των κρατών-μελών, είναι ικανές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη ενός τομέα που αποτελεί και ατμομηχανή της οικονομίας σε πολλές χώρες.

Η εισηγήτρια του ΕΚ για τον κανονισμό, Catherine Stihler (Σοσιαλιστές, Βρετανία) παρουσίασε στις 11 Οκτωβρίου έκθεσή της που συζητήθηκε στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εν όψει ψηφοφορίας στις αρχές Νοεμβρίου, με την τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια να είναι προγραμματισμένη για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

“Ο τομέας των κατασκευών πάσχει από τα πολλά και διάφορα εμπόδια που ορθώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη” σημείωσε η κ. Stihler, μιλώντας στην επιτροπή, για να επισημάνει ότι ο κανονισμός θα βοηθήσει σημαντικά δημιουργώντας μια πραγματικά ενιαία αγορά οικοδομικών υλικών που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε όλη των Ευρώπη με πιστοποιημένη την ασφάλειά τους.

Ασφάλεια στην οικοδομή

Η έκθεση όμως έχει σα στόχο και το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα του τομέα που είναι η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Σύμφωνα με στοιχεία των αρμοδίων γερμανικών αρχών, μόνο στη Γερμανία ο ένας στους πέντε χιλιάδες εργαζόμενους στην οικοδομή χάνει τη ζωή του σε ώρα εργασίας, ενώ στην Ιταλία, μόνο το 2009 κατεγράφησαν 1050 θάνατοι σε γιαπιά. Όπως επισημαίνει η Stihler η ασφάλεια των οικοδομικών υλικών είναι μία μέθοδος βελτίωσης και της ασφάλειας των εργαζομένων.

Ο κανονισμός, εφ’ όσον υιοθετηθεί, θεσπίζει έτσι σαφέστερους και πιο λεπτομερείς κανόνες για τη σήμανση των οικοδομικών υλικών, παρέχοντας ταυτόχρονα περισσότερη ευελιξία για ιδιότυπα και εξαιρετικά εξειδικευμένα υλικά χωρίς εκπτώσεις σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλειά τους. Κυρίως δε αυτό επιτρέπει και καλύτερο έλεγχο της χρήσης επικίνδυνων υλικών.

Παράλληλα προωθείται η ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών, παράγοντας με μεγάλη σημασία στη μείωση των εκπομπών καυσαερίων από την παραγωγή των υλικών.

Τέλος, σε ότι αφορά την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, προβλέπεται ότι τα κτίρια θα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε σε κανένα σημείο της ζωής τους να μην αποτελούν κίνδυνο για εκείνους που τα κατασκευάζουν, για τους ενοίκους τους και για τους γείτονες.

Όλα αυτά, σημειώνει η Stihler, οδηγεί σε ένα σύστημα κι έναν τομέα με μεγαλύτερη διαφάνεια και εν τέλει καλύτερους και πιο δίκαιους κανόνες λειτουργίας.