Στις 7 Μαρτίου – 1948: Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται κι επισήμως στην Ελλάδα

Τα Δωδεκάνησα ενσωματώνονται κι επισήμως στην Ελλάδα. Στη Ρόδο γίνεται υποστολή της αγγλικής σημαίας και έπαρση της ελληνικής. Παρόντες είναι ο βασιλιάς Παύλος Α’, μέλη της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και χιλιάδες κόσμου. Πρώτος διοικητής των Δωδεκανήσων αναλαμβάνει ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης.