Στις 25 Οκτωβρίου – 1914: Η Βρετανία κηρύσσει πόλεμο στην Τουρκία και προσαρτά την Κύπρο

1914: Η Βρετανία, συγχρόνως με την κήρυξη του πολέμου κατά της Τουρκίας, προβαίνει σε προσάρτηση της Κύπρου. Το νησί γίνεται και επίσημα αποικία της Βρετανίας.