Χωρίς visa οι Βρετανοί στο χώρο Σέγκεν για ταξίδια 180 ημερών μετά το Brexit, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας

263

Οι Mόνιμοι αντιπρόσωποι των Κρατών Μελών της ΕΕ συμφώνησαν σήμερα ότι, μετά το Brexit, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που έρχονται στον χώρο Σένγκεν για σύντομη διαμονή (από 90 ημέρες ως 180 ημέρες) θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση εισόδου. Οι πρεσβευτές έδωσαν εντολή στην Προεδρία του Συμβουλίου να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με αυτή τη νομοθετική πρόταση.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης χορηγείται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να απαιτήσει θεώρηση από πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για σύντομες διαμονές. Σε περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο εισάγει στο μέλλον υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τουλάχιστον ενός κράτους μέλους, θα εφαρμοστεί ο υφιστάμενος μηχανισμός αμοιβαιότητας και τα τρία θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να ενεργήσουν χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή του μηχανισμού.