Τέλος εποχής για την Κούβα – Αναγνώριση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας …

Το προσχέδιο του Συντάγματος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε στην Κούβα το προσχέδιο του νέου Συντάγματος της χώρας, το οποίο αφαιρεί τον στόχο για οικοδόμηση «κομμουνιστικής κοινωνίας» και αναγνωρίζει σε μεγαλύτερο βαθμό το δικαίωμα στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα.Το νέο Σύνταγμα διατηρεί το μονοκομματικό πολιτικό σύστημα, επαναβεβαιώνει τον καθοδηγητικό ρόλο του Κομμουνιστικού Κόμματος, και καθιστά σαφές πως η χώρα παραμένει Σοσιαλιστική, με το κράτος να έχει τον κύριο λόγο στα πλουτοπαραγωγικά μέσα.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Αβάνα να προσαρμόσει στις πραγματικότητες του 21ου αιώνα, με προσθαφαιρέσεις και τροποποιήσεις που αφαιρούν το ψυχροπολεμικό άρωμα που είχε το Σύνταγμα του 1976.

Μεταξύ άλλων, το προτεινόμενο κείμενο αναγνωρίζει ως νόμιμη οικονομική δραστηριότητα τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους μη αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Αναγνωρίζει επίσης την σημασία των επενδύσεων από το εξωτερικό και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι αγορές, αν και απαγορεύει την συσσώρευση ιδιωτικού πλούτου.

Σε επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων, το νέο Σύνταγμα φαίνεται να δρομολογεί την νομιμοποίηση των γάμων μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, καθώς ορίζει τον γάμο ως ένωση μεταξύ δύο «προσώπων», παρά μεταξύ ανδρός και γυναικός.

Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, συστήνεται η θέση διορισμένου πρωθυπουργού, ο οποίος θα επιβλέπει την οικονομία, ενώ ορίζεται όριο δύο θητειών για τους προέδρους.

Το προσχέδιο 32 σελίδων, που μπορεί να αγοραστεί από κάθε πολίτη έναντι ενός πέσο, θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 15 Νοεμβρίου.

Στη συνέχεια η Βουλή θα εξετάσει προτάσεις για αλλαγές και θα ακολουθήσει δημοψήφισμα, που αναμένεται να γίνει στις αρχές του επόμενου έτους.