Ιδρύεται δικαστική αστυνομία – Αυτές θα είναι οι αρμοδιότητές της

 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση δικαστικής αστυνομίας, η οποία βαίνει προς υλοποίηση από το υπουργείο Δικαιοσύνης ενώ έχει θεσμοθετηθεί πριν από 26 ολόκληρα χρόνια με νόμο του 1992, ο οποίος όμως έως τώρα παρέμενε στα χαρτιά.

Όπως προβλέπουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.

Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και μετά θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Σταύρου Κοντονή, αρχικά η δικαστική αστυνομία θα συνδράμει τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας και του Πειραιά.

Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας είναι ανακριτικοί υπάλληλοι, ενώ  κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του θα φέρουν στολή και οπλισμό.

Στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Δικαστικής Αστυνομίας υπάγονται:

α) η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και προανακριτικών πράξεων,

β) η εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης και η διενέργεια αυτόφωρων συλλήψεων,

γ) η επίδοση δικογράφων και διαδικαστικών εγγράφων,

δ) η εκτέλεση των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων,

ε) η ευταξία των δικαστικών συνεδριάσεων και η φύλαξη των δικαστικών καταστημάτων,

στ) η υποβοήθηση των αρμοδίων δικαστικών και εισαγγελικών αρχών στην εκτέλεση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής,

ζ) η παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

η) η βεβαίωση αξιόποινων πράξεων, των οποίων οι υπάλληλοι της Δικαστικής Αστυνομίας λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και

θ) κάθε άλλη διαδικαστική πράξη που θα της ανατεθεί από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.

Η Δικαστική Αστυνομία θα αποτελείται από δύο τμήματα: 

α) ένα ένστολο – ένοπλο τμήμα

β) ένα πολιτικό τμήμα.

Η βασική δύναμη της θα υπηρετεί στα δικαστήρια, ενώ μία μικρή δύναμη θα είναι στο υπουργείο Δικαιοσύνης .

Για την πλήρωση των θέσεων αστυνομικού προσωπικού διορίζονται Έλληνες πολίτες, τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 30 ετών και οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι επιλεγόμενοι διορίζονται στις θέσεις προσωπικού Αστυνομικού κλάδου με τον βαθμό του φρουρού, ύστερα από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος βασικής εκπαίδευσης σε Σχολές του υπουργείου Δικαιοσύνης ή της Ελληνικής Αστυνομίας, διάρκειας δύο μηνών. Οι διοριζόμενοι ολοκληρώνουν τη βασική τους εκπαίδευση με τρίμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση στα περιφερειακά τμήματα της Δικαστικής Αστυνομίας.

Το νομοσχέδιο υπήρξε έργο νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με πρόεδρο την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, που έλαβε υπόψη τα πορίσματα προηγούμενων προσπαθειών για την θέσπιση Δικαστικής Αστυνομίας στη χώρα μας, αλλά και τα αντίστοιχα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και διαμόρφωσε ένα μοντέλο Δικαστικής Αστυνομίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σημερινής Δικαιοσύνης.