Ρομποτική Χειρουργική (da Vinci)

 

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA) είναι η πρώτη προηγμένη ρομποτική πλατφόρμα λαπαροσκοπικής υποβοήθησης. Έλαβε άδεια από τον FDA (Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων των ΗΠΑ) για χρήση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις το 1997 και έως σήμερα αποτελεί το πιο εξελιγμένο και ουσιαστικά το μόνο εμπορικά διαθέσιμο ρομποτικό σύστημα. Η ρομποτική ριζική προστατεκτομή διενεργείται πάνω από μια δεκαετία παγκοσμίως και τα πλεονεκτήματά της έχουν τεκμηριωθεί σε πληθώρα επιστημονικών δημοσιεύσεων, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και από την ευρεία υιοθέτησή της σαν χειρουργική τεχνική.