Πρώτη «ρουκέτα» κατά του Δήμου για την Αγία Σοφιά

Αποφασισμένη η ΑΕΚ να… ταράξει στη νομιμότητα τον Βασιλόπουλο και τους υπαλλήλους του – Αρχή με εξώδικο που καλεί την διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών να πράξει το καθήκον της υπογράφοντας την υψομετρική μελέτη, συνεχεία με μηνύσεις και αγωγές από ανεξάρτητους πολίτες αλλά και την Δικέφαλος 1924 – Έλειπαν ο αντιδήμαρχος και η διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών, θυροκολλήθηκε το εξώδικο στο δημαρχείο

dimarchos-filadelf

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας αγνοεί επιδεικτικά μέχρι τώρα τους νόμους και τις διαδικασίες και δεν προχωρά όπως έχει υποχρέωση (κάτι που ξεκαθάρισε και το Υπουργείο) στην έγκριση της υψομετρικής μελέτης, ώστε να εκδοθεί η άδεια για την κατασκευή του γηπέδου της ΑΕΚ. Και μια ομάδα οπαδών της Ένωσης – δημοτών της περιοχής, αποφάσισε να θέσει τους αρμόδιους προ των ευθυνών τους.

Με εξώδικο το οποίο υπογράφουν 21 φίλοι της Ένωσης, που «συστήνονται» ως ανεξάρτητη κίνηση πολιτών-δημοτών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, απευθύνονται όχι στην πολιτική ηγεσία του Δήμου, αλλά στην διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, την οποία καλούν να τους απαντήσει εγγράφως εντός δύο ημερών πότε παρέλαβε την μελέτη από την Περιφέρεια Αττικής και πότε ολοκληρώνεται η προθεσμία που έχει για να την υπογράψει. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη έχει σταλεί στο δήμο από τις 19 Οκτωβρίου!!!

Της ξεκαθαρίζουν παράλληλα ότι σε περίπτωση που δεν το πράξει σκοπεύουν να κινηθούν νομικά εναντίον της, ασκώντας κάθε δυνατότητα που τους δίνει ο νόμος, καθώς αναλύουν εκτενώς τους λόγους για τους οποίους έχουν έννομο συμφέρον να κινήσουν την συγκεκριμένη διαδικασία.

Αξίζει να αναφερθεί πως το εξώδικο δεν παραδόθηκε ιδιοχείρως από τον δικαστικό κλητήρα, αλλά θυροκολλήθηκε στην πόρτα του δημαρχείου, καθώς ούτε η διευθύντρια επί των τεχνικών υπηρεσιών, ούτε ο αντιδήμαρχος τεχνικών επιτροπών, Θοδωρής Μανωλεδάκης, βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στο δημαρχείο για να το παραλάβουν. Παράλληλα, πλην του Δήμου, το εξώδικο έχει κοινοποιηθεί τόσο στην Περιφέρεια, όσο και στο αρμόδιο υπουργείο Π.Α.Π.ΕΝ.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι νομικές κινήσεις κατά του Δήμου εξετάζει πολύ σοβαρά πλέον και η Δικέφαλος 1924.

Στο εξώδικο που εστάλη από τους οπαδούς της ΑΕΚ (τα ονόματα των οποίων έχει στη διάθεσή του το aek365 όπως και το όνομα της υπαλλήλου), αναφέρονται αναλυτικά τα εξής…

Αξιότιμη κυρία, σας αναφέρουμε τα κάτωθι…

1. Είμαστε ανεξάρτητη κίνηση πολιτών-δημοτών του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας η οποία επιθυμεί την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού « Αγία Σοφία» εντός του ως άνω Δήμου.

2. Η πλειοψηφία των μελών μας δραστηριοποιείται οικονομικά στο Δήμο, έχοντας επενδύσει στη προσδοκία ανέγερσης του Κέντρου Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού « Αγία Σοφία». Επιπροσθέτως όλα τα μέλη της Κίνησης δραστηριοποιούνται πολιτικά και κοινωνικοηθικά στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας καθώς επίσης σας δηλώνουμε χωρίς φόβο και υποκρισία ότι η πλειονότητα των μελών της ανεξάρτητης αυτής κίνησης είναι φίλοι της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα οιαδήποτε παράβαση ρητών Διοικητικών Κανόνων και Προθεσμιών για την ανέγερση ενός τόσο σημαντικού έργου να αντανακλάται εύλογα στη προσωπικότητα των μελών και αυτή ακολούθως να θίγεται.

3. Επειδή η ανεξάρτητη κίνηση πολιτών-δημοτών με βάση τα ανωτέρω εκτεθειμένα έχει απολύτως έννομο συμφέρον προς άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος και προσφυγής στον φυσικό Δικαστή διότι το έννομο συμφέρον είναι έννοια γενική που δεν καθορίζεται ποτέ, πότε αυτό υφίσταται αλλά αντιθέτως θεμελιώνεται ως το δικονομικό ενδιαφέρον κάθε προσώπου για την πραγμάτωση του δικαίου σε κάθε έκφανση της προσωπικής, οικονομικής και επαγγελματικής του δραστηριότητας. ΜΠρΕβρ 163/1988, Δ20, 753.

Επιπροσθέτως το έννομο συμφέρον είναι το βιοτικό (έστω και μόνο ηθικό) συμφέρον που αναγνωρίζεται και προστατεύεται από το δίκαιο (Ι. Σπυριδάκης).

Επειδή η Διοικητική και Αστική Νομολογία προστατεύει τα συλλογικά αγαθά με τη διευρυμένη προϋπόθεση του εννόμου συμφέροντος, η οποία, διαμέσου του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και των προβλεπομένων διαδικασιών από την διοικητική και αστική δικονομική νομοθεσία, θέτει τα όρια και την έκταση της δυνατότητας πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Η προστασία των συλλογικών αγαθών καθίσταται αποτελεσματική με την αυξανόμενη τάση διεύρυνσης του εννόμου συμφέροντος ως προϋπόθεσης του παραδεκτού των ενδίκων μέσων στη πολιτική και διοικητική δίκη.
Επειδή η προσβολή του έννομου συμφέροντος οιοδήποτε πολίτη γεννά υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες με σειρά διατάξεων (914, 46,57, 59,69, 902 Α.Κ. κτλ).

Ζητούμε να μας ενημερώσετε δια τα κάτωθι:

Α. Ποτέ παραλάβατε και με ποιον αριθμό πρωτόκολλου το από 19/10/2016 έγγραφο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ με θέμα: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια»

Β. Ποτέ εσείς εκ του νόμου είστε υποχρεωμένη να υπογράψετε την υψομετρική μελέτη που αναφέρεται στο άνωθι αναφερόμενο έγγραφο.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως προβείτε εντός δύο (2) ημερών από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης – σε άμεση απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων-αιτημάτων.

Εφόσον το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία δια την έγκριση της υψομετρικής μελέτης έχει παρέλθει είτε από αμέλεια είτε από ενδεχόμενο δόλο να θεωρήσετε ως έχετε υποχρέωση την αιτούμενη από την Δικέφαλος ΑΕ υψομετρική άδεια που αναφέρεται ενδεικτικά στο ανωτέρω έγγραφο σας δηλώνουμε ότι προτιθέμεθα να ασκήσουμε στο ακέραιο άπαντα τα νόμιμα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμοδίων Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων της χώρας.

Θα θέλαμε επίσης να σας παρακαλέσουμε και επουδενί να σας «απειλήσουμε», αλλά να σας επαναφέρουμε στην νόμιμη τάξη σαν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου μας, να μην παίρνετε θέση δια της μη υπογραφής σας την υψομετρική μελέτη, στη γνωστή σκοπούμενη και παράνομη αδιαλλαξία των πολιτικών προϊστάμενων σας διότι εγκυμονεί σοβαρό νομικό πρόβλημα για την υπαλληλική σας ιδιότητα αλλά και την εν γένη εξέλιξη σας.