Μειώθηκε κι άλλο κατά 5,5 δισ. το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών

 

kermata

Ακόμα πιο μειωμένο ήταν το εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών για το 2015 καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ μειώθηκε κατά 4,5% ή 5,5 δισ. ευρώ,. Ως αποτέλεσμα η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 1,8% ή 2,3 δισ. ευρώ, ενώ περαιτέρω πτώση καταγράφει η αποταμίευση.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους ετήσιους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων:

* Το 2015 καταγράφηκε πλεόνασμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά 0,3 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 4,3 δισ. ευρώ το 2014. Λόγω του πλεονάσματος που καταγράφηκε στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, η συνολική οικονομία παρουσίασε το 2015 καθαρή χορήγηση δανείων 3,7 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2014, που η καθαρή λήψη δανείων ανερχόταν σε 1 δισ. ευρώ.

* Την προηγούμενη χρονιά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 4,5% σε σύγκριση με το 2014, από 120,3 δισ. ευρώ σε 114,8 δισ. ευρώ.

* Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά μειώθηκε κατά 1,8% το 2015 σε σύγκριση με το 2014, από 125,1 δισ. ευρώ σε 122,8 δισ. ευρώ.

* Το 2015 το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ ήταν -7,0% έναντι -4,0% το 2014. (ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα).

* Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου του θεσμικού τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11) μειώθηκε κατά 0,5% το 2015 σε σύγκριση με το 2014, από 8,5 δισ. ευρώ σε 8,4 δισ. ευρώ.