Την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με σκοπό να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ): http://ec.europa.eu/odr

simea-eur

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη στην Κύπρο και ο κυπριακός φορέας επίλυσης διαφορών είναι η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών.

Οι γλώσσες στις οποίες η Υπηρεσία χειρίζεται τις υποθέσεις είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Το 23% των Κύπριων καταναλωτών ψωνίζουν διαδικτυακά, τόσο εγχώρια όσο και διασυνοριακά. Συνεπώς, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα.

Όπως σημειώνεται τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας συνοψίζονται ως εξής:

– Βοηθά τους καταναλωτές και του εμπόρους στην Ε.Ε να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο διαδίκτυο. Αυτό γίνεται εξωδικαστικά μέσω διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.
– Είναι εύχρηστη. Οι καταναλωτές μπορούν να συμπληρώσουν το δελτίο καταγγελίας στην πλατφόρμα ακολουθώντας τρία απλά βήματα.
– Είναι πολύγλωσση. Η πλατφόρμα λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε και διαθέτει μεταφραστική στήριξη.
– Προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης διαδικτυακά.
– Προωθεί αυτόματα τις διαφορές σε εθνικούς φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) οι οποίοι έχουν επιλεγεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με κριτήρια ποιότητας.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών λειτουργεί ήδη σε 23 κράτη μέλη. Όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι τομείς αναμένεται ότι θα καλυφτούν πλήρως μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η νομική βάση για τη δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών είναι ο κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Ο κανονισμός βασίζεται στην οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Η οδηγία εξασφαλίζει στους καταναλωτές πρόσβαση στην εναλλακτική επίλυση διαφορών κατά την επίλυση των συμβατικών διαφορών τους με εμπόρους, για αγορές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ή άλλες αγορές, χωρίς να προσφεύγουν στα δικαστήρια.