Δύο μήνες προθεσμία στην Ελλάδα από Κομισιόν για εξηγήσεις

Επί της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών Αρχών τηλεπικοινωνιών

 

ΚΟΜΙΣΙΟΝ

 

Δύο μήνες προθεσμία έδωσε στην Ελλάδα η Κομισιόν για να απαντήσει σε σχέση με τη νομιμότητα της δυνατότητας του υπουργού τηλεπικοινωνιών να αφαιρέσει συχνότητες που με διαγωνισμό είχε αγοράσει η DIGEA από το ελληνικό δημόσιο και να απαντήσει σε σχέση με την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής Αρχής τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο αυτή η διαδικασία, που μπορεί να οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και σε πρόστιμα, δεν σχετίζεται με τις καταγγελίες των τηλεοπτικών σταθμών για τη διαδικασία αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου, οι οποίες εξετάζονται και δεν έχει ακόμα εκδοθεί απόφαση.

Συγκεκριμένα και σε συνέχεια σχετικής ερώτησης του ΚΥΠΕ, η αρμόδια εκπρόσωπος της Κομισιόν Ναταλί Βαντιστάντ, ανέφερε ότι “Στις 16 Ιουνίου, η Κομιισόν αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα, εκφράζοντας ανησυχίες για τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η Κομισιόν φοβάται ότι οι αλλαγές αυτές δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ , ιδίως εκείνων που εγγυώνται την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών”.

Διευκρίνισε ότι “αυτή η διαδικασία επί παραβάσει δεν σχετίζεται με την αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου στην Ελλάδα . Οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών περιεχομένου για τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο ΕΕ”.

Συμπλήρωσε δε ότι οι “η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες για τη δυνατότητα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την απόσυρση ορισμένων επίγειων ψηφιακών τηλεοπτικών συχνοτήτων από την εταιρεία στην οποία έχουν ήδη διατεθεί”.

Σύμφωνα με τα όσα είπε η εκπρόσωπος της Κομισιόν “οι προειδοποιητικές επιστολές είναι το πρώτο επίσημο στάδιο της διαδικασίας παράβασης και στοχεύουν στη συγκέντρωση περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που διακυβεύονται . Η Ελλάδα έχει τώρα δύο μήνες για να απαντήσει στην εν λόγω επιστολή “.

Τέλος ξεκαθάρισε εκ νέου ότι “Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να λειτουργούν καθεστώτα αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εγχώριες ανάγκες”, προειδοποιώντας ωστόσο ότι “αυτά πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ , συμπεριλαμβανομένων των ελευθερίες παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης που καθορίζονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Εξάλλου πηγή της Κομισιόν επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ ότι όντως η Κομισιόν έχει λάβει καταγγελίες και για το διαγωνισμό αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι λάβαμε μια καταγγελία από την Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας και ότι είμαστε στη φάση της ανάλυσης . Καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί”, σημείωσε η πηγή.

“Εμείς συνήθως δεν επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά, εκτός αν τις δημοσιοποιήσουν οι ίδιοι οι καταγγέλοντες. Όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας δημοσίευσε ένα δελτίο Τύπου που επιβεβαιώνει ότι υπέβαλε καταγγελία στην Επιτροπή . Ως εκ τούτου, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή την πληροφορία , αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία περαιτέρω σχόλιο”, είπε η πηγή της Κομισιόν.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την προειδοποιητική επιστολή και τις αρμοδιότητες της Κομισιόν, είπε πως “Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα που διακυβεύονται. Από τη μία πλευρά, η Κομισιόν έχει σαφή ρόλο , βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, όταν πρόκειται για την αδειοδότηση των ραδιοσυχνοτήτων σε φορείς εκμετάλλευσης δικτύων.”

“Ωστόσο , από την άλλη πλευρά , όταν πρόκειται για τη χορήγηση των αδειών χρήσης του περιεχομένου των τηλεοπτικών οργανισμών ( για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου μέσα από τις συχνότητες ) , η Κομισιόν δεν έχει καμία τέτοια συγκεκριμένο ρόλο . Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να λειτουργούν καθεστώτα αδειοδότησης, σύμφωνα με τις εγχώριες ανάγκες, εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών παροχής υπηρεσιών και εγκατάστασης που καθορίζονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προειδοποιητική επιστολή δεν έχει σχέση με τις άδειες χρήσης περιεχομένου σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς” .

Αναφορικά με συγκεκριμένες ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τις τηλεπικοινωνίες, η ίδια πηγή σημείωσε ότι “Η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες ότι το ελληνικό δίκαιο δεν εγγυάται την ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία των αποφάσεών της” .

“Η Κομισιόν ανησυχεί διότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ελέγχει έναν πάροχο ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων (μαζί με τον Υπουργό Επικρατείας για τα μέσα ενημέρωσης και τον Υπουργό Οικονομικών) , ενώ ασκούν επίσης ρυθμιστικές λειτουργίες στον ίδιο τομέα”, διευκρινίζει η ίδια πηγή.

“Πιο συγκεκριμένα , σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ο υπουργός μπορεί να αποσύρει το φάσμα από ραδιοτηλεοπτικούς φορείς εάν δεν χρησιμοποιείται πλήρως. Η τρέχουσα νομοθεσία δίνει στον υπουργό τη δυνατότητα να αποσύρει το φάσμα από τους ανταγωνιστές ενός συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού που βρίσκεται και αυτός υπό τον έλεγχό του. Η Κομισιόν ανησυχεί ότι αυτή η δέσμη των ρυθμιστικών και επιχειρησιακών λειτουργιών παραβιάζει τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας όπως προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία,” πρόσθεσε.