Νέα παράταση για το γήπεδο

Το αίτημα του Βασιλόπουλου έγινε δεκτό από το ΥΠΑΠΕΝ και η δημόσια διαβούλευση παίρνει παράταση για άλλες 45 εργάσιμες ημέρες

 

Ο,τι περνάει από το χέρι του κάνει ο Δήμος Φιλαδέλφειας προκειμένου να καθυστερήσει –γιατί για να μπλοκάρει πλέον δεν έχει καμία τύχη μετά την απόφαση του ΣτΕ- την ανέγερση του γηπέδου της ΑΕΚ. Τελευταία πράξη του, να ζητήσει παράταση της δημόσιας διαβούλευσης, προκειμένου να τοποθετηθεί, όπως αρμόζει ο νόμος. Κάτι που βέβαια εσκεμμένα δεν έκανε το προηγούμενο διάστημα των 45 ημέρών, αφού η δημοτική Αρχή προτίμησε να κάνει… μπάνια στη θάλασσα. Τελικά, το αίτημα που κατατέθηκε στο ΥΠΑΠΕΝ, έγινε δεκτό και γνωστοποιήθηκε μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η αρχικά προγραμματισμένη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, ήταν για τις 22 του μήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΥΠΑΠΕΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής”

Έχοντας υπόψη:

Αποφασίζουμε την παράταση του χρονικού διαστήματος ισχύος της δημόσιας διαβούλευσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου “Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής” για πρόσθετο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) εργασίμων ημερών από τις 22-9-2015 (λήξη χρόνου αρχικά προβλεπόμενης προθεσμίας διαβούλευσης), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4014/2011

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ     ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ