Εκτός από παικταράς να είναι και «μάχιμος»

Τα σημερινά Σφηνάκια από τον Κώστα Κετσετζόγλου