Η μητέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου νέα πρόεδρος του ΕΣΡ

Η μητέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου ανέλαβε τη θέση του προέδρου στο νέο υπηρεσιακό συμβούλιο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μετά τη λήξη  της θητείας του Προέδρου Ιωάννη Λασκαρίδη.

Η δημοσιογράφος και μητέρα της προέδρου της Βουλής, Λίνα Αλεξίου, στην προηγούμενη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου ήταν αντιπρόεδρος. Αναπληρώτρια της κ. Αλεξίου ανέλαβε η ειδική επιστήμων-νομικός,  Πέρσα Λαμπροπούλου.  Παράλληλα έληξε η θητεία των Ιωάννη Παπακώστα και Εύη Δεμίρη.

Το νέο συμβούλιο του ΕΣΡ θα αποφασίσει για καίρια θέματα όπως, η αδειοδότηση των σταθμών, χωρίς να κινδυνεύουν να προσβληθούν ως άκυρες καθώς είχε λήξει η θητεία του προηγούμενου Συμβουλίου!

Η θητεία του νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα λήξει στις 31.12.2016.

Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Αντιπροέδρου καθήκοντα Προέδρου του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης θα ασκεί το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, ο δε αναπληρωτής της Αντιπροέδρου θα ασκεί καθήκοντα μέλους του Υπηρεσιακού. Ως μέλη ορίστηκαν οι: 1) Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Αποστολά, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. 2) Ιωάννης Βασιλόπουλος, Σύμβουλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή του τον Πέτρο Τσαντίλα, Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 3)Απόστολος Χριστόπουλος, ειδικός επιστήμονας-οικονομολόγος και Νικόλαος Αγγελής, ειδικός επιστήμονας-νομικός του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές τους την Αγγελική Σιμιτοπούλου, ειδικό επιστήμονα- οικονομολόγο και Αλέξανδρο Οικονόμου, ειδικό επιστήμονα-νομικό του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Χρέη Γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εκτελεί ο Ιωάννης Ηλιόπουλος, διοικητικός υπάλληλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με βαθμό Β με αναπληρωτή του την Ειρήνη Ξιφαρά, διοικητικό υπάλληλο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης με βαθμό Γ.

πηγή: aek365