Η Ελλάδα επενδύει στην αεροδιαστημική τεχνολογία – si-Cluster

 

Στην αεροδιαστημική τεχνολογία επενδύει η Ελλάδα με πέντε συνολικά συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης μέσω του si-Cluster (Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών).

Στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που θα προσελκύσουν επιστημονικό ενδιαφέρον και επενδυτικά κεφάλαια.

Διαχειριστής του cluster είναι το Corallia, ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών σε κλάδους έντασης γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και εξαγωγικού χαρακτήρα, ενώ η πρωτοβουλία υποστηρίζεται και από την Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών. Πλέον το si-Cluster αριθμεί 38 εταιρείες– μέλη ενώ η διεύρυνση της δυναμικής του θα συνεχιστεί και εντός του 2015, καθώς ο αριθμός των νέων αιτήσεων για ένταξη έχει φτάσει ήδη τις 30.

Το 2014 οι εξαγωγές των μελών του si-cluster εκτοξεύθηκαν κατά 117%. Ο αθροιστικός κύκλος εργασιών τους έφτασε τα 150 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 17%. Οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε περίπου 1.500 άτομα και ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 14%, εκ των οποίων οι 35 κάτοχοι διδακτορικού, με αρκετούς να αποτελούν επαναπατρισθέντες επιστήμονες. Οι νέες πατέντες έφτασαν τις 15.

Το 2014 τα μέλη του si-cluster αυξήθηκαν από 22 σε 37 και το 2015 ενδεχομένως να φτάσουν τα 50, καθώς περί τις 30 εταιρείες και φορείς έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής. Παράλληλα, πέντε εταιρείες ήδη έχουν εγκατασταθεί φυσικά στο Α2 innohub στο Μαρούσι.

Το 64% των μελών ασχολείται με ηλεκτρονικά συστήματα, το 24% εφαρμογές παρακολούθησης και επιτήρησης και το 12% με τα διαστημικά υλικά. Το 73% των εταιρειών βρίσκονται στην Αττική, το 24% στην Πάτρα και το 3% στην Κεντρική Μακεδονία.

Ένας από τους στόχους του 2015 είναι η επέκταση του si-cluster και στον κλάδο της ρομποτικής, που θα αποτελέσει την τέταρτη θεματική επικέντρωση της συστάδας των καινοτόμων επιχειρήσεων.

—Τα έργα έρευνας και ανάπτυξης

Ήδη τα μέλη του si-Cluster τρέχουν πέντε σημαντικά συνεργατικά έργα έρευνας και ανάπτυξης με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων τεχνολογιών.

Το συνεργατικό έργο Acritas (Space-based Integrated Applications for Surveillance and Monitoring), το οποίο αποσκοπεί στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ενός συστήματος εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς δασών και δρυμών, μέσα από την ανάπτυξη αλγορίθμων για την εξαγωγή δεικτών επικινδυνότητας πυρκαγιάς σε επίπεδο δασών, με βάση υψηλής ανάλυσης δορυφορικές μετρήσεις των παραμέτρων μοντελοποίησης των πυρκαγιών, της εύφλεκτης πρώτης και καύσιμης ύλης. (Planetek Hellas και Geosystems Hellas, ερευνητικό ινστιτούτο ISΙ/Αθηνά)

Το συνεργατικό έργο Menelaos (Micro Sensor Technologies for Navigation Space Applications), αντικείμενο του οποίου είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος πλοήγησης βασισμένο σε αδρανειακούς και οπτικούς αισθητήρες, που θα είναι σε θέση να προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση ενός κινούμενου σώματος με εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε οχήματα εξερεύνησης (rovers) ή δορυφόρους. (Φορείς: Τheon Sensors, Prisma, Irida Labs, Analogies, Epos, ESS και ISI Hellas, Microlab/ΕΜΠ, APEL/Πανεπιστήμιο Πατρών ερευνητικό ινστιτούτο ISI/Αθηνά).

Το συνεργατικό έργο CIDCIP (CCSDS Image Data Compression Intellectual Property), το οποίο έχει στόχο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού ολοκληρωμένου κυκλώματος κωδικοποίησης και συμπίεσης εικόνας και video, για χρήση στο Διάστημα, που θα χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μεθόδων σχεδιασμού και υλοποίησης. (Φορείς: Άλμα Τεχνολογίες, Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών & Ψηφιακών Συστημάτων του ΕΜΠ και το ΥΠΕΘΑ).

Το συνεργατικό έργο Bliss (Photonic Integrated Circuits Based on Rad-hard Fiber Optics), το οποίο έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, την πειραματική ανάπτυξη, την ολοκλήρωση και τη δοκιμή μίας εξαιρετικά καινοτόμου ηλεκτρονικής διάταξης, η οποία θα συνδυάζει φωτονικά και ηλεκτρονικά δίκτυα, με ευφυή και αποδοτικό τρόπο, για αεροδιαστημικές εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (Φορείς: Inasco, Τheon Sensors και PNET Labs του Πανεπιστημίου Πατρών).

Τέλος, τρέχει ένα πρότζεκτ που περιλαμβάνει ολοκληρωμένες εφαρμογές παρακολούθησης και επιτήρησης της Γης, συνδυάζοντας διαφορετικές δορυφορικές τεχνολογίες, όπως η δορυφορική τηλεπισκόπηση, οι δορυφορικές επικοινωνίες και τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης.

Τα παραπάνω έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν φέτος τον Οκτώβριο και τα τελικά προϊόντα αναμένεται να δοκιμαστούν σε διαστημική αποστολή εντός του 2016.

—Μελλοντικοί στόχοι

Ανάμεσα στους στρατηγικούς στόχους για την περαιτέρω προώθηση της δυναμικής της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας τα επόμενα έτη είναι η ανάπτυξη της ρομποτικής ως τέταρτης θεματικής εστίασης στο si-Cluster, η εκκίνηση λειτουργίας ενός επιταχυντή επιχειρήσεων διαστημικής, η ανάδειξη εθνικών πρωταθλητών (διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών) στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, η καταξίωση προϊόντων των μελών του si-Cluster στις διεθνείς αγορές διαστήματος και φυσικά η ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η μελλοντική συμμετοχή ενός Έλληνα αστροναύτη σε διαστημική αποστολή.

Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού και ερευνητικού περιβάλλοντος που θα ανοίξει τον δρόμο για τον πρώτο έλληνα αστροναύτη σε βάθος δεκαπενταετίας αποτελεί τον πλέον φιλόδοξο στόχο του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών, γνωστότερου ως  si-Cluster του Corallia, με έδρα την Αθήνα.

Τέλος, το si-Cluster βάζει μπρος τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού επιταχυντή για διαστημικές τεχνολογίες, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA). Η προκήρυξη, η οποία θα προχωρήσει σε συνεργασία με τον EZA, αναμένεται βγει στον αέρα κάποια στιγμή μέχρι το καλοκαίρι, με στόχο την προσέλκυση από πέντε έως δέκα startups.

econews