ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ !

eur

 

Το χρήμα που διέθεσαν τα μέλη

της Ευρωζώνης

για τη στήριξη της Ελλάδας

 

Όσοι καταγγέλλουν τις ευρωπαικές χώρες

για έλλειψη αλληλεγγύης απέναντι στην Ελλάδα κάνουν λάθος.

Σκοπίμως ή από άγνοια

Οι αριθμοί τους διαψεύδουν.

Οι επίσημοι πίνακες (που δημοσιεύουμε) ΜΕΤΡΟΥΝ τα δις ή  τα εκατομμύρια ευρώ που πρόσφεραν για την αποτροπή της ελληνικής χρεοκοπίας τα κράτη – μέλη

της ευρωζώνης.


Εντυπωσιάζει, χώρες μικρότερες από την Ελλάδα (όπως Εσθονία, Σλοβενία, Σλοβακία, Μάλτα) να συμμετέχουν με σημαντικά ποσά – χρήματα φορολογουμένων – για την ελληνική διάσωση.


Εντυπωσιάζει επίσης η Ισπανική συμμετοχή των 24 δις ευρώ !

Και πότε ;

Σε ώρες που και η Ισπανία αντιμετώπιζε το φάσμα χρεοκοπίας.


Συγκεκριμένα
:

Το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε μέσω διμερών δανείων από κράτη – μέλη της Ευρωζώνης. Το αρχικό ποσό υπολογιζόταν για 80 δις ευρώ, ωστόσο εκταμιεύτηκαν 52,9 δις.

Το ποσά έχουν ως ακολούθως

 

Βέλγιο

1.942

δις
Κύπρος

110

εκατομ.
Γερμανία

15.165

δις
Εσθονία
Φινλανδία

1.004

δις
Γαλλία

11.389

δις
Ελλάδα
Ιρλανδία

347

εκατομ.
Ιταλία

10.008

δις
Λουξεμβούργο

140

εκατομ.
Μάλτα

51

εκατομ.
Ολλανδία

3.194

δις
Αυστρία

1.555

δις
Πορτογαλία

1.102

δις
Σλοβενία

243

εκατομ.
Σλοβακία
Ισπανία

6.650

δις
Σύνολο

52.900

δις

Με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κάθε μέλος συμμετέχει με εγγυήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με τη συμμετοχή του στο κεφάλαιο του Ευρωσυστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Το αρχικό ποσό  υπολογιζόταν σε 779 δις, όμως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία δεν συμμετείχαν και το ποσό διαμορφώθηκε τελικά σε 726 δις

Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας με το κεφάλαιο εγγυήσεων του κάθε μέλους στο μηχανισμό και το ποσοστό συμμετοχής

Βέλγιο

27.031

δις

3,4666%

Κύπρος

1.525

δις

0,1957%

Γερμανία

211.045

δις

27,0647%

Εσθονία

1.994

δις

0,2558%

Φινλανδία

13.974

δις

1,7920%

Γαλλία

158.487

δις

20,3246%

Ελλάδα

2,8082%

Ιρλανδία

1,5874%

Ιταλία

139.267

δις

17,8598%

Λουξεμβούργο

1.946

δις

0,2497%

Μάλτα

704

εκατομ.

0,0903%

Ολλανδία

44.446

δις

5,6998%

Αυστρία

21.639

δις

2,7750%

Πορτογαλία

2,5016%

Σλοβενία

3.664

δις

0,4699%

Σλοβακία

7.727

δις

0,9910%

Ισπανία

92.543

δις

11,8700%

Σύνολο

725.992

δις

100,00%

Η Ελλάδα δανείστηκε από το μηχανισμό 144,7 δις ευρώ, σύμφωνα με το δεύτερο πρόγραμμα. Ο μηχανισμός λειτουργεί με βάση το ποσοστό των εγγυήσεων της συμμετοχής του κάθε μέλους. Ο πίνακας της ελληνικής στήριξης για το δάνειο των 144,7 δις διαμορφώνεται ως εξής:

Βέλγιο

5.016

δις
Κύπρος

283

εκατομ.
Γερμανία

39.163

δις
Εσθονία

370

εκατομ.
Φινλανδία

2.593

δις
Γαλλία

29.410

δις
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία

25.843

δις
Λουξεμβούργο

361

εκατομ.
Μάλτα

131

εκατομ.
Ολλανδία

8.248

δις
Αυστρία

4.015

δις
Πορτογαλία
Σλοβενία

680

εκατομ.
Σλοβακία

1.434

δις
Ισπανία

17.176

δις
Σύνολο

134.723*

δις

*Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν  στο  μηχανισμό, εφόσον είναι αποδέκτες της βοήθειας.

Να σημειωθεί πως αρκετά κράτη που δεσμεύουν εγγυήσεις για το ΕΤΧΣ έχουν χαμηλότερο ΑΕΠ από την Ελλάδα . Η Εσθονία, η Κύπρος, η Σλοβακία, η  Μάλτα βρίσκονται στη λίστα όσων παρείχαν βοήθεια. Επίσης οι δύο χώρες που μπήκαν σε πρόγραμμα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία έχουν χαμηλότερο ΑΕΠ, ενώ η Φινλανδία βρίσκεται λίγο πάνω από την Ελλάδα και σε προ κρίσης επίπεδα, η Ελλάδα θεωρείτο πλουσιότερη σε όρους ΑΕΠ.

Η συνολική στήριξη κάθε μέλους με βάση το πρώτο και δεύτερο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής :

Βέλγιο

6.958

δις
Κύπρος

393

εκατομ.
Γερμανία

54.328

δις
Εσθονία

370

εκατομ.
Φινλανδία

3.597

δις
Γαλλία

40.799

δις
Ελλάδα
Ιρλανδία

347

εκατομ.
Ιταλία

35.851

δις
Λουξεμβούργο

501

εκατομ.
Μάλτα

182

εκατομ.
Ολλανδία

11.442

δις
Αυστρία

5.570

δις
Πορτογαλία

1.102

δις
Σλοβενία

923

εκατομ.


Σλοβακία

1.434

δις
Ισπανία

23.826

δις
Σύνολο

187.623

δις