Συνεχίζει τον πόλεμο κατά της ΑΕΚ ο ”δούρειος Ίππος” Βασιλόπουλος

Διαβάστε το σημείωμα που απέστειλε ο δήμαρχος στο ΔΣ της πόλης καλώντας τους σε ”αντάρτικο”

Συνεχίζει τον πόλεμο κατά της ΑΕΚ ο ''δούρειος Ίππος'' Βασιλόπουλος

Συνεχίζει απτόητος ο Άρης Βασιλόπουλος… Μπορεί να έφαγε “πόρτα” από το δασαρχείο στο ανήκουστο αίτημά μου να προχωρήσει σε αναδάσωση στο σημείο που βάσει νόμου ανήκει στην ΑΕΚ, ωστόσο μετά απ’ αυτή την άρνηση καλεί σε… αντάρτικο τα μέλη του ΔΣ του δήμου!
Η εφημερίδα «ΩΡΑ των σπορ» προχώρησε στην αποκάλυψη σημειώματος το οποίο απέστειλε ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Άρης Βασιλόπουλος, προς το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Στο εν λόγω σημείωμα ο δήμαρχος ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να συσκεφθεί και να συναποφασίσει για την προσπάθεια ανατροπής της αρνητικής απάντησης της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Αττικής, όταν ο Βασιλόπουλος προσπάθησε να προχωρήσει αναδάσωση στην έκταση που ανήκει στην ΑΕΚ, βάσει νόμου και σύμφωνα με το περίφημο άρθρο 42. Ακολουθεί αναλυτικά το σημείωμα:

«ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 2008/3-11-2014 απόφασης της Γεν. Δ/νσης Δασών Αθηνών της Αποκ/νης Διοίκησης Αττικής περί απόρριψης του αιτήματος του Δήμου για την εκ νέου υποβολή μελέτης στην Περιφέρεια Αττικής για την διαχείριση και ανάπλαση του Άλσους Ν.Φ. προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου.

Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω προς συζήτηση και απόφαση το μείζον ζήτημα της προστασία του Άλσους του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με αφορμή την ανάγκη υλοποίησης της μελέτης ανάπλασης του άλσους με τίτλο « Προστασία Διαχείρισης και Ανάπλασης Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας »

Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί επικαιροποίηση της μελέτης που εκπονήθηκε το 2008 (Σύμβαση 14960 /19-11-2008) και για την οποία δόθηκε αμοιβή από το Δήμο ύψους 102.312€. Στη Μελέτη προβλέπεται η φύτευση 4.100 δέντρων, 10.800 θάμνων, 1.800 αρωματικών φυτών και 5.500 φρυγάνων, σε χώρους νέων φυτεύσεων καθώς και σε ειδικές αναδασώσεις (δημιουργία κήπου μεσογειακών οικοσυστημάτων). Προβλέπονται ακόμη η δημιουργία φυτώριου, λειτουργικές βελτιώσεις του Άλσους, ενέργειες διαχείρισης του εδάφους και της υφιστάμενης βλάστησης καθώς και μέτρα για την άρδευση των νέων φυτεύσεων.

Σκοπός της εφαρμογής της μελέτης είναι:

-η προστασία του άλσους ως οικοσυστήματος (προστασία από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους)

-η ενιαία διαχείριση του ως οικοσυστήματος με ενίσχυση του φυσικού-δασικού χαρακτήρα του και τη συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική συντήρησή του

-η βελτίωση των χαρακτηριστικών του, ώστε πέραν της οικολογικής του προσφοράς ως φυσικού πόρου, οι επισκέπτες να απολαμβάνουν τη μέγιστη εμπειρία αναψυχής και να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης

-η προστασία του από τη φωτιά με όλους τους τρόπους και με όλα τα διαθέσιμα μέσα

-η ύπαρξη βιώσιμου μοντέλου διοίκησης.

Η αρχική μελέτη είχε εγκριθεί από τη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Αττικής (Αρ.3422/27-11-2009) και το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ. απόφασης 316, 26-10-2009) και κατατέθηκε στην πρώην νομαρχία για χρηματοδότηση (Αρ.1288/10/02/2010). Ο αρχικός προϋπολογισμός των έργων στη μελέτη ανερχόταν σε 620.000€ χωρίς ΦΠΑ.

Με την υπ’ αριθμ. 170/2010 απόφαση του νομαρχιακού Συμβουλίου, εντάχθηκε στο πρόγραμμα εκτελεστέων Έργων της πρώην νομαρχίας Αθηνών με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της νομαρχίας, προϋπολογισμού 749,078.77€ πλέον ΦΠΑ. Με την υπ’αριθμ. 219/2010 απόφαση του νομαρχιακού Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι όροι προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της νομαρχίας και του Δήμου. Με το υπ’αριθμ. Οικ.58481/23-11-2010 διαβιβαστικό της νομαρχίας εστάλη η προγραμματική Σύμβαση και με την υπ’αριθμ. 231/2010 απόφαση του νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών εγκρίθηκαν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδοτήθηκε ο τότε Δήμαρχος κ. Κόντος και υπέγραψε τη σύμβαση, η οποία επεστράφη στη Νομαρχία υπογεγραμμένη, προκειμένου να υπογραφεί από το νομάρχη.

Με την υπ’αριθμ. 50227/07-01-2011 απόφαση του Γεν. Γραμματέα περιφέρειας Αττικής ακυρώθηκε η ανωτέρω 231/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου « επειδή το ΔΣ πήρε την απόφαση αυτή μετά τις εκλογές και η οποία δεν έχει να κάνει με εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη».

Έκτοτε, κατά τη χρονική περίοδο της απελθούσας Δημοτικής αρχής, η Περιφέρεια Αττικής δεν έστειλε στο Δήμο νέα Προγραμματική Σύμβαση προς υπογραφή, προκειμένου να εγκριθούν εκ νέου οι όροι της από το Δημοτικό Συμβούλιο και να υπογραφεί, με συνέπεια να μην πραγματοποιηθεί καμία πρόοδος στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου για το Δήμο μας.

Η διακοπή της διαδικασίας υλοποίησης της μελέτης ανάπλασης του άλσους είχε ως αποτέλεσμα την απαξίωση του Άλσους. Απέναντι στην εικόνα αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο, οι δημότες και οι κάτοικοι της πόλης έχουμε υποχρέωση και καθήκον να δώσουμε ζωή σε έναν από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικής.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα δημοτική αρχή ως όφειλε προχώρησε άμεσα σε ενέργειες και πρωτοβουλίες αναβάθμισης του Άλσους. Συγκεκριμένα, απέστειλε έγγραφο (υπ’αριθμ. 15988/17-09-2014) με θέμα « Χρηματοδότηση-εκτέλεση του έργου Προστασία-Διαχείριση και Ανάπλαση του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας από την Περιφέρεια» με το οποίο ανανεώνεται το ενδιαφέρον του Δήμου για την υλοποίηση του έργου.

Η Περιφέρεια Αττικής αποδέχθηκε το αίτημα για χρηματοδότηση της μελέτης με τίτλο « Προστασία Διαχείρισης και Ανάπλασης Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας » και ενέταξε στον προϋπολογισμό της (ΚΑΕ 9779.01.174) το ποσό των 750.000€ για την υλοποίηση του έργου.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2008/3.11.2014 έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Διεύθυνση Δασών Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα: «Τροποποίηση – Επικαιροποίηση της μελέτης με τίτλο «Προστασία Διαχείρισης και Ανάπλαση Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας» απέρριψε το αίτημα του Δήμου, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου μελέτη στην Περιφέρεια Αττικής για την Διαχείριση και Ανάπλαση του Άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας και να προχωρήσει η διαδικασία χρηματοδότησης του έργου.

Με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών βλάπτονται τα συμφέροντα του Δήμου μας, δεδομένου ότι με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, αλλά και με τις διατάξεις του ν. 4277/2014, ο οποίος αποτέλεσε το νόμιμο έρεισμα για την έκδοσή της:

α) καταργείται, κατ’ουσία, η υφιστάμενη παραχώρηση του άλσους στο Δήμο μας, κατά κυριότητα και κατά χρήση.

β) καταργείται η υποχρέωση, αλλά και το δικαίωμα του Δήμου μας, για τη συντήρηση, τη βελτίωση, την προστασία, την ανάπλαση και την, εν γένει, διαχείριση του Άλσους, η οποία μεταβιβάζεται στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου «Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Μητροπολιτικών και Υπερτοπικών Πάρκων».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω στοιχείων η απόφαση απόρριψης της μελέτης ακυρώνει όχι μόνο την προσπάθεια της νέας Δημοτικής Αρχής αλλά και την προσπάθεια πολλών ετών, τις αποφάσεις προηγούμενων Διοικήσεων και δημοτικών συμβουλίων.

Θεωρούμε ότι το σκεπτικό του απορριπτικού εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών στο σκέλος που αναφέρεται ότι πρέπει να επανασυνταχθούν τα οικονομικοτεχνικά στοιχεία της μελέτης (πίνακας προσμετρήσεων και προϋπολογισμός του έργου) είναι προσχηματικός. Η χρηματοδότηση που προβλέπεται με την έγκριση της μελέτης είναι επιβεβλημένη λόγω των πραγματικών αναγκών ανάπλασης του άλσους το οποίο είχε εγκαταλειφθεί από την Περιφέρεια και τη Διεύθυνση Δασών εδώ και χρόνια.

Το σκεπτικό του απορριπτικού εγγράφου της Διεύθυνσης Δασών στο σκέλος που αναφέρει τις «νεοεισαχθείσες διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 4 του Ν. 4277/2014 και τα διαγράμματα του εναπομείναντος άλσους » με την προβαλλόμενη αιτιολογία του, κατ’ουσίαν παρανόμως καταργεί την υφιστάμενη παραχώρηση του Άλσους στο Δήμο μας κατά κυριότητα και χρήση και αναιρεί το δικαίωμα και την υποχρέωση του Δήμου μας στη συντήρηση, τη βελτίωση, την προστασία, την ανάπλαση και την εν γένει διαχείρισή του.

Επιπλέον με την εν λόγω απορριπτική απόφαση αποχαρακτηρίζεται αναδασωτέα έκταση, αποβάλλεται ο δασικός χαρακτήρας του και δίνεται η δυνατότητα επέμβασης σήμερα αλλά και στο μέλλον από ιδιωτικά συμφέροντα.

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται προφανές ότι ο Δήμος μας έχει καθήκον να αρνηθεί την απόρριψη της ανάπλασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και να διαφυλάξει το δασικό χαρακτήρα του Άλσους στο σύνολό του, θεωρώντας ότι παρανόμως αφαιρείται η αρμοδιότητα διαχείρισής του. Γι’ αυτό και εκφράζουμε τη διαφωνία μας με την απόρριψη της ανάπλασης του Άλσους ως στοιχειώδη πράξη υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος. Θεωρούμε ότι αποτελεί υποχρέωση του Δήμου μας και του Δημοτικού Συμβουλίου να επιδιώξει και να πετύχει την ολοκλήρωση του έργου της ανάπλασης ενάντια στο απορριπτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών που συνιστά σοβαρή και άμεση βλάβη των εννόμων συμφερόντων του Δήμου. Γι’αυτό ο Δήμος επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων του που σχετίζονται με το Άλσος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»