ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Με το παρόν ψήφισμα θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας προς τον συνάδελφο Αναστάσιο Τσίνα, Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Διευθυντή της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών, ο οποίος στα πλαίσια άσκησης των νόμιμων καθηκόντων του, μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον για την εκπαίδευση, έγινε αποδέκτης αναίτιων και προσβλητικών επιθέσεων καθαρά και μόνο σε προσωπικό επίπεδο, τις οποίες καταδικάζουμε απερίφραστα.

Μας εκπλήσσει και μας στεναχωρεί το γεγονός ότι φοιτητές του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής διοργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας επικαλούμενοι τη δήθεν συμμετοχή καθηγητών του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, καθώς και άλλων θεσμικών φορέων της περιοχής, την απάντηση των οποίων και αναμένουμε.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η παρακίνηση και η υποβολή των φοιτητών σε τέτοιου είδους ενέργειες, δεν προέρχονται από πρόσωπα, που είτε εργάζονται σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον είτε θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σ’ αυτό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε σίγουρα εκπορεύεται από αλλότρια και ιδίου οφέλους ταπεινά κίνητρα, που εκμεταλλεύονται την αγαθή πρόθεση των φοιτητών για ποιοτική και υψηλού επιπέδου παροχή γνώσεων, γεγονός άλλωστε στο οποίο κατατείνουν οι προσπάθειες όλων των συναδέλφων καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από όποια θέση και αν υπηρετούν.

Το παρόν ψήφισμα υπογράφουν όλα τα μέλη του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην έδρα του Ιδρύματος την Άρτα και στις πόλεις όπου λειτουργούν τμήματά του: Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα και Ιωάννινα. Δεν έχουν υπογράψει το παρόν ψήφισμα δύο μέλη από το τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, ένα μέλος από το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ και τρία μέλη από τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας.

 

21/11/2014