Πόσο θα πληρώσουμε για τέλη κυκλοφορίας το 2015

Το κόστος θα ξεκινάει από από 22 και φτάνει ακόμα και τα 1.320 ευρώ ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα

Την ηλεκτρονική εφαρμογή για την εκτύπωση των τελών κυκλοφορίας θα μπορούν να επισκέπτονται από 1η Νοεμβρίου οι ιδιοκτήτες των ΙΧ.

Το κόστος θα ξεκινάει από από 22 και φτάνει ακόμα και τα 1.320 ευρώ ανάλογα με τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα.

Οι τιμές αυτές αφορούν όσα αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 καθώς όσα κυκλοφόρησαν από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας θα υπολογιστούν με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι 31/10/2010

Κινητήρας                                              Ετήσια τέλη

σε κυβικά εκατ.

Έως 300                                                   22 €

301 -785                                                   55 €

786 – 1.071                                              120 €

1.072 – 1.357                                           135 €

1.358 – 1.548                                            240 €

1.549 – 1.738                                           265 €

1.739 – 1.928                                           300 €

1.929 – 2.357                                           660 €

2.358 – 3.000                                           880 €

3.001- 4.000                                            1.100 €

4.001 και άνω                                          1.320 €

 

Τα τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η/11/2010 και μετά

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ                    Ετήσια τέλη

(γραμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)              ανά γραμμάριο εκπομπών

0 – 100                                               0 €

101 –120                                            0,90 €

121 – 140                                           1,10 €

141 – 160                                           1,70 €

161 – 180                                           2,25 €

181 – 200                                           2,55 €

201 – 250                                           2,80 €

Άνω των 251                                      3,40 €