«ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑΣ»!..

 

 

σαλλασ

 

Για χρέη και «νεκρά» δάνεια

Από τον πρόεδρο

της Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα

Στις σημερινές σβηστές ώρες μας.

Που εξαφανίζεται  και Η ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ πραγματικότητα από λεονταρισμούς, υπερβολές και ανοησίες…

Φαντάζει έκπληξη όταν ακούς και μία σοβαρή παρέμβαση ουσίας.

Αίφνης όπως, για το «γόρδιο δεσμό» των μεγάλων οφειλών. Ή αλλιώς, των «νεκρών» δανείων.

Που συνεχίζουν να καλοτρέφουν την ανεργία και να κρατούν υπό ομηρεία επενδύσεις και Ανάπτυξη.

Δεν είναι Αινστάιν ο Μιχάλης Σάλλας που προτείνει το αυτονόητο.

Που εδώ συνήθως αγνοείται. Συχνά, δολίως.

Λέει με απλά λόγια, ο πρόεδρος της Τραπέζης Πειραιώς…

Οι νέες ρυθμίσεις δανείων των επιχειρήσεων ΘΑ ΕΙΝΑΙ άχρηστες…

Αν ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η «γλώσσα ταμπακέρας» δίνει λύσεις.

Μπερδεύουν και οξύνουν προβλήματα, οι βροντώδεις θεωρίες.

Κοινώς, οι φούσκες…

 

Το τραπεζικό σύστημα -ξεκαθάρισε- πρέπει να παρέχει ουσιαστική υποστήριξη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η υποστήριξη αυτή ωστόσο είναι απαραίτητο να συνοδευτεί από ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τους επιχειρηματίες στο μέτωπο των ασφαλιστικών και φορολογικών τους θεμάτων.

Η παρέμβαση του Μιχάλη Σάλλα έγινε κατά την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας βάσει της οποίας, τα μέλη του ΒΕΑ θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της τράπεζας.

Επ’ ευκαιρία ο Μιχάλης Σάλλας τόνισε:

«Το μακροοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα αρχίζει να βελτιώνεται.

Η Τράπεζα Πειραιώς με πρόγραμμα και συγκεκριμένους στόχους, πρωτοστατεί στη γενικότερη προσπάθεια για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, που είναι προϋποθέσεις αναγκαίες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΒΕΑ Παύλος Ραβάνης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως οι ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τη ρύθμιση δανείων που δρομολογούν οι τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

 

Σε ό,τι αφορά την προγραμματική συμφωνία, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς θα επιδιώξει να δημιουργήσει, σε συνεργασία με το ΒΕΑ και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, νέες δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, σε παραγωγικές δραστηριότητες που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά στοιχεία της οικονομίας μας.

Ειδικότερα, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς

θα ενημερώνει τα Μέλη του ΒΕΑ, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, με έμφαση σε προϊόντα που συμβάλλουν στη στήριξη των επιχειρήσεων ενισχύοντας παράλληλα την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

 

θα διευκολύνει και θα εξυπηρετεί τα μέλη του ΒΕΑ, στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών ενισχύσεων.

 

Η Τράπεζα Πειραιώς και το ΒΕΑ, θα επιχειρήσουν από κοινού να δημιουργήσουν, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, «θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας» για να δώσουν ευκαιρίες σε νέους επιστήμονες για καινοτομία και νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

 

Επισημαίνεται, ότι τα μέλη του ΒΕΑ που έχουν ήδη λογαριασμό ή συναλλαγές με τον Όμιλο Πειραιώς, προβλέπεται ότι θα απολαμβάνουν ταχύτερη εξυπηρέτηση, καθώς η Τράπεζα θα έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώνει την εξέταση των αιτημάτων τους σε μειωμένο χρόνο.