Εικόνες απο την πόλη της Άρτας

Δήμαρχε παπαλέξη.

Όχι και κηδειόχαρτο στην είσοδο του Δημαρχείου.