Στις 17 Ιουνίου θα ανοίξει εκ νέου η Βουλή

Ξεκινούν στα μέσα Ιουνίου οι εργασίες του Α’ Θερινού Τμήματος της Βουλής

 

Στις 17 Ιουνίου θα ανοίξει εκ νέου η Βουλή, οπότε και ξεκινάνε οι εργασίες του Α’ Θερινού Τμήματος, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι εργασίες του Β΄Θερινού Τμήματος θα αρχίσουν στις 22 Ιουλίου, ενώ του Γ΄ Θερινού Τμήματος θα αρχίσουν στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 3 Οκτωβρίου.

Σειρά νομοσχεδίων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς δεν ολοκληρώθηκε η επεξεργασία τους, λόγω του κλεισίματος της Ολομέλειας της Βουλής, θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν από το Α’ θερινό Τμήμα.

Μεταξύ αυτών των νομοσχεδίων είναι:

* Του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, και Θεσσαλονίκης».

* Του Υπουργείου Υγείας που αφορά Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο Κοινοτικής Οδηγίας για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση καθώς και Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία.

* Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής».

* Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις Υδατοκαλλιέργειες.