Ποτάμι: Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας

Ποτάμι: Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας

ο Ποτάμι ξεκαθάρισε ποιες είναι οι θέσεις του με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή μιλώντας μεταξύ άλλων για συνταγματική αναθεώρηση, δημοσιονομική υπευθυνότητα, επιλογή του επόμενου διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και νομοσχέδιο για τον αιγιαλό.

Το Ποτάμι θεωρεί «προσχηματική» την αναγγελία προτάσεων αναθεώρησης του Συντάγματος από τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, καθώς, όπως σημειώνεται, «πολλά προβλήματα στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος- όπως η περιστολή της κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, η μείωση του αριθμού των βουλευτών, και των ειδικών συμβούλων, η αλλαγή του εκλογικού συστήματος προς το αναλογικότερο- είναι δυνατόν να λυθούν ακόμη και αύριο, με νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν απαιτούν παρέμβαση στο κείμενο του Συντάγματος».

Σχετικά με τις αλλαγές στο Σύνταγμα το Ποτάμι προτείνει, μεταξύ άλλων, «παρεμβάσεις με κατεύθυνση τη μείωση του όγκου των διατάξεων, τον διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας, την ευθύνη των πολιτικών προσώπων, τα μη κρατικά πανεπιστήμια», επισημαίνοντας ότι «το περιεχόμενό του πρέπει να διαμορφώνεται με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση».

Το Ποτάμι προτείνει, επίσης, ένα «αυστηρό θεσμικό πλαίσιο ελέγχου που θα θέτει όλους τους δημόσιους λειτουργούς προ των ευθυνών τους» τονίζοντας ότι «η χώρα μένει δέσμια του χρέους που δημιούργησαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ», για το οποίο «κανείς δεν τιμωρήθηκε και από κανέναν δεν ζητήθηκαν ευθύνες». Ο νόμος δημοσιονομικής υπευθυνότητας θα πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες, αφενός, τη θέσπιση ορίων στο δανεισμό της χώρας (ως ποσοστό του ΑΕΠ και τη συστηματική και διαρκή παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αφετέρου τη λογοδοσία των πολιτικών υπεύθυνων και δημόσιων λειτουργών που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες δημοσιονομικής σταθερότητας.

Αναφορικά με τον «καίριο ρόλο» του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος τόσο από πλευράς σχεδιασμού, όσο και από πλευράς ελέγχου, το Ποτάμι προτείνει τη «θέσπιση διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τις νευραλγικές θέσεις του διοικητή και των υποδιοικητών της ΤτΕ, με αξιολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή Ελλήνων και ξένων ειδικών».

Τέλος, το Ποτάμι ζητά την ανάκληση του νομοσχεδίου για την «Οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», το οποίο με τη σημερινή του μορφή, όπως τονίζεται, θα ωθήσει σε καταστροφή του περιβάλλοντος, θα μειώσει τα έσοδα από τον τουρισμό, θα δώσει υπερεξουσίες στην κεντρική διοίκηση και θα ενισχύσει την αυθαίρετη δόμηση. Στη θέση του, προτείνεται νέα ρύθμιση με την οποία θα διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών με τουριστική δραστηριότητα, θα διατηρείται η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, και θα εξασφαλίζεται η φυσιογνωμία και η προστασία του τοπικού οικοσυστήματος.