Εικόνες απο την πόλη της Άρτας

 

Και αυτά εδώ είναι τα δικά μας πρόβατα στο παραποτάμιο πάρκο.

Έτσι ο Δήμαρχος παπαλέξης με τα πρόβατα κάνει νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου Αρταίων.

Πόσα πλήρωσε ο Δήμος για των καλοπισμό του παραπόμιου πάρκου ?