Οικολογική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αλατόνερο επάνω σε στρώμα γραφενίου

 

graphene_saltwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια νέα προοπτική για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος χωρίς οικολογική επιβάρυνση άνοιξε μια ομάδα Κινέζων ερευνητών, καθώς κατάφεραν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ρίχνοντας απλά αλατόνερο επάνω σε στρώμα γραφενίου.

Όταν οι σταγόνες του αλατόνερου κάθονται στατικές επάνω στο φύλλο του γραφενίου, φέρουν ισοδύναμο φορτίο και από τις δύο πλευρές του. Όμως, αν μετακινηθούν επάνω στην επιφάνεια του φύλλου, τότε τα ηλεκτρόνια απορροφώνται από τη μία πλευρά και παράγεται χαμηλή μεν, μετρήσιμη δε, τάση της τάξης των 30mV (μια μπαταρία AA παράγει 1.5V). Όσο μεγαλύτερη γίνεται η ταχύτητα μετακίνησης των σταγόνων, τόσο μεγαλύτερη η τάση που παράγεται.

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει στον εξοπλισμό των μεγάλων υδροηλεκτρικών φραγμάτων με νανογεννήτριες γραφενίου, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μικρό κόστος και μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση από υποπροϊόντα, αρκεί να βρεθεί ο τρόπος παραγωγής τόσο μεγάλων ποσοτήτων γραφενίου.