Ρουσφέτι” Κυριάκου σε σχολικούς φύλακες της Β΄Αθηνών: Τι καταγγέλλουν συνάδελφοί τους από την περιφέρεια

Για φωτογραφική ρύθμιση που ευνοεί σχολικές φύλακες της Β’ Αθηνών κάνουν λόγο συνάδελφοί τους από την περιφέρεια

Nα μπορεί κάποιος να θεωρηθεί μονογονέας, χωρίς προηγούμενη δικαστική απόφαση, αποφάσισαν οι Υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Άδωνις Γεωργιάδης.

Αυτό από μόνο του ίσως να μην είναι τόσο κακό αλλά αν προσθέσετε ότι υπήρχε μία συγκεκριμένη ημερομηνία που θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος (αν την γνώριζε) να καταθέσει την αίτηση διαζυγίου για να πάρει τα απαραίτητα μόρια για την επαναπρόσληψή του στο δημόσιο, τότε αρχίζει κάτι να «μυρίζει».

Η υπόθεση έχει ως εξής: Στην πρόσφατη απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σχετικά μετά κριτήρια μοριοδότησης των Σχολικών Φυλάκων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να επισυνάψουν αναφέρεται ότι στην περίπτωση διαζυγίου απαιτείται ή Επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου ή επικυρωμένο αντίγραφο πράξης ακυρώσεως γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο πράξης λύσης του συμφώνου συμβίωσης. Οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013.

«Πρόκειται για «φωτογραφική» ρύθμιση»

Αυτή η ρύθμιση, σύμφωνα με άρθρο του εκπροσώπου των Σχολικών Φυλάκων Λάρισας, Σωτήρη Αυγέρη, στην aftodioikisi.gr,  »είναι άκρως φωτογραφική και συνάμα οπισθοδρομική, διότι προέτρεπε κάποιους που γνώριζαν, με την κατάθεση μιας απλής αίτησης διαζυγίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 να θεωρούνται ως μονογονείς! Και εδώ γεννάται το εύλογο ερώτημα πώς μπορεί κάποιος να θεωρηθεί μονογονεϊκός χωρίς προηγουμένως να υπάρχει απόφαση δικαστηρίου», προσθέτει ο κ. Αυγέρης.

Στο άρθρο του ο κ. Αυγέρης θέτει και μία άλλη σημαντική παράμετρο της συγκεκριμένης απόφασης η οποία όπως επισημαίνει είναι «η υποβάθμιση των ανθρώπων που θα επιλεγούν να εργαστούν στα νοσοκομεία από ΔΕ σε ΥΕ κάτι που δεν συμβαδίζει με τα λεγόμενα του υπουργού για αναβάθμιση του δημοσίου τομέα. Όταν λοιπόν οι σχολικοί φύλακες είναι όλοι τουλάχιστον ΔΕ (και αρκετοί ανάμεσά τους ΤΕ και ΠΕ) δεν είναι οξύμωρο να υποβαθμιστούν σε ΥΕ και να εργαστούν ως βοηθοί θαλάμου νοσοκομείων ενώ θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε διάφορες άλλες θέσεις ανάλογα με τα προσόντα τους;» αναρωτιέται ο εκπρόσωπος των Σχολικών Φυλάκων της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των ίδιων των σχολικών φυλάκων οι περιπτώσεις που αφορά η «φωτογραφική» ρύθμιση είναι περίπου 40 με 50 και αφορούν δήμους της Β΄Αθηνών όπου, σημειωτέον, εκλέγεται τόσο ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που συνυπογράφει την ΚΥΑ.  Υπενθυμίζεται ότι προ τριών μηνών οι δημοτικοί αστυνομικοί είχαν καταγγείλει ότι συνάδελφός του στο γραφείο του υπουργού «κανονίζει» τη μοριοδότηση.

Το «ύποπτο» απόσπασμα του ΦΕΚ

Ακολουθεί το σημείο του ΦΕΚ που έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των Σχολικών Φυλάκων:

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την περίπτωση του μονογονέα:

Α. πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αναλυτικά:

Στην περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως σε αφάνεια κατά νόμον του άλλου γονέα, απαιτείται επιπρόσθετα:

Β. Εάν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Για την περίπτωση της κηρύξεως σε αφάνεια κατά νόμον, το ανωτέρω πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο δικαστικής απόφασης σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της εγγάμου συμβιώσεως των γονέων (διάστασης), απαιτείται επιπρόσθετα:

Γ. α) Επικυρωμένο αντίγραφο διαζευκτηρίου ή β) επικυρωμένο αντίγραφο πράξης ακυρώσεως γάμου ή γ) επικυρωμένο αντίγραφο πράξης λύσης του συμφώνου συμβίωσης.

Οι σχετικές πράξεις θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 ή όπου δεν είναι εφικτό, οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να έχουν αρμοδίως κατατεθεί εντός της ως άνω προθεσμίας.

Για την περίπτωση του τέκνου που είναι άνεργο ή σπουδάζει/φοιτά ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ή τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας:

Α. επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας ή Β. επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης σπουδών /φοίτησης ή Γ. επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης από την αρμόδια στρατολογική υπηρεσία Δ. επικυρωμένο αντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης θέσης σε διαθεσιμότητα.

Για την περίπτωση υπαλλήλου με ποσοστό αναπηρίας 50% έως και 66%:

Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ή για το πριν την 1.9.2011 χρονικό διάστημα γνωμάτευση σε ισχύ της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, στην οποία υπάγεται ο υπάλληλος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Πηγή: aftodioikisi