«Άνοιξε» και επίσημα η κινητικότητα στους Δήμους

Η υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης και η έκδοσή της σε ΦΕΚ, αποτελεί την επίσημη έναρξη της διαδικασίας ενδοδημοτικής κινητικότητας.

Το κείμενο της ΚΥΑ ορίζει τη διαδικασία επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων στους δήμους και τις περιφέρειες, τα κριτήρια και κατάταξής τους, καθώς και τον τρόπο μοριοδότησής τους.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι στο πρόγραμμα αυτό να ενταχθούν τουλάχιστον 4000 υπάλληλοι σε δήμους και περιφέρειες.

Η ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητική Μεταρρύθμισης, Γιάννης Μιχελάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, προβλέπει, δε, και την αρνητική μοριοδότηση των υπαλλήλων για τους οποίους έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν διαγραφεί από το προσωπικό τους μητρώο.