Αυτόματα λεωφορεία χωρίς οδηγό

Λεωφορεία χωρίς οδηγό που εξηπηρετούν τους πολίτες και παρέχουν ποιότητα ζωής.

Εσύ  Δήμαρχε παπαλέξη  τα ξέρεις αυτά ?

Αλλά εσύ μόνο για χαλίκια μας μιλάς.