Εικόνες απο την πόλη της Άρτας

Είσοδος Ιστορικού Κάστρου

Αφιερωμένη εξαιρετικά στον Δήμαρχο παπαλέξη