Εικόνες απο την πόλη της Άρτας

Αφιερωμένη εξαιρετικά σε εσάς Δήμαρχε Παπαλέξη,

parking στην πλατεία μονοπολίου