Νέα μικροχειρουργική τεχνική για την καρδιά – Μόντρεαλ

 

 

Νέα μικροχειρουργική τεχνική για την καρδιά - Μόντρεαλ

 

Δεν απαιτεί χειρουργείο ανοικτής καρδιάς.

Μια καινούργια τεχνική μικροχειρουργικής στην καρδιά, μπορεί να αντικαταστήσει τα χειρουργεία ανοικτής καρδιάς, όπως δηλώνουν γιατροί του Ινστιτούτου Καρδιακών Παθήσεων του Μοντρεάλ, οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμόσει την τεχνική αυτή σε 500 ασθενείς.

Τα εργαλεία της χειρουργικής αποτελούνται από μια κάμερα, η οποία εντοπίζει τις βλάβες των αρτηριών/βαλβίδων ακόμη και από λεπτά νυστέρια που επεμβαίνουν για την θεραπευτική επέμβαση. Οι χειρουργοί λένε, ότι με την κάμερα βλέπουν μεγεθυμένα τα προβλήματα των αρτηριών/βαλβίδων κι έτσι παρεμβαίνουν με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Ο χειρούργος Μισέλ Πελερέν από το Ινστιτούτο Καρδιακών Παθήσεων του Μόντρεαλ περιγράφει την ελάχιστα παρεμβατική αυτή διαδικασία, που αυτός και η ομάδα του έχουν τελειοποιήσει, για διόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας καθώς και άλλες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.

Το κύριο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι, ότι δεν γίνεται χειρουργείο ανοικτής καρδιάς, αλλά μια μικρή επέμβαση που κλείνει γρήγορα και σχετικά ανώδυνα για τον ασθενή.

Πρόκειται για επανάσταση στα χειρουργεία των βαλβίδων, λέει ο χειρουργός Ντενί Μπουσάρ που συνεργάζεται στις επεμβάσεις με τον Μισέλ Πελερέν. Το χειρουργείο κρατάει ελάχιστα, η ανάκαμψη του ασθενούς γίνεται γρήγορα. Ταυτόχρονα, η νέα τεχνική απευθύνεται ακόμη και σε μεγάλες ηλικίες, που δεν θα άντεχαν το χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς.

Οι δύο χειρουργοί είχαν παρακολουθήσει την τεχνική επιδιόρθωσης των καρδιακών βαλβίδων στο Βέλγιο, αλλά τελειοποίησαν την τεχνική της μικροχειρουργικής της καρδιάς στο Μόντρεαλ. Ελπίζουν να είναι σε θέση να πραγματοποιούν 150-250 επεμβάσεις του είδους κατ΄ έτος.

Η νέα μικροχειρουργική του Ινστιτούτου Καρδιακών Παθήσεων του Μόντρεαλ πρέπει να περάσει από κλινικές μελέτες προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να ενσωματωθεί στις νέες χειρουργικές επεμβάσεις της καρδιάς.