Έντονο ενδιαφέρον επενδυτικών κεφαλαίων για “κόκκινα” επιχειρηματικά δάνεια

Πως αναμένεται να κινηθούν οι τράπεζες έναντι των “κόκκινων δανείων”

Προσφορές επενδυτικών κεφαλαίων για την πώληση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων εξετάζουν την τρέχουσα περίοδο οι Διοικήσεις μεγάλων ελληνικών τραπεζών.

Τα λεγόμενα και “κόκκινα δάνεια” αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τις τράπεζες, καθώς αναγκάζονται για αυτά να σχηματίζουν προβλέψεις που μειώνουν τα κεφαλαία τους.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υπολογίζονται μεσοσταθμικά στο 29% των δανείων που έχουν χορηγήσει οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες και τα οποία συνολικά φτάνουν τα 260 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διοικήσεις κάποιων τραπεζών έχουν ήδη υπογράψει μη δεσμευτικές συμφωνίες με επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία έχουν αξιολογήσει τα εν λόγω κόκκινα επιχειρηματικά χαρτοφυλάκια και έχουν ήδη προτείνει μία τιμή για αυτά.

Καθώς τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν σχηματίσει προβλέψεις έως και 100% για μέρος των δανείων αυτών, το μέσο κόστος πώλησής τους αναμένεται να κινείται κοντά στο 35%, ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να ανακτήσουν μέρος των κεφαλαίων που έχουν διαγράψει (ως επισφάλειες).

Για το συγκεκριμένο θέμα ενημερώνεται το ΤΧΣ, αλλά και οι επόπτες της τρόικας στα Διοικητικά Συμβούλια των συστημικών τραπεζών.