Εμπειρογνώμονας από την Κομισιόν για τη διαφθορά

Επιτροπή θα συμμετάσχει στην εφαρμογή της Στρατηγικής Κατά της Διαφθοράς σε μόνιμη βάση (δράση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ).

 

Αυτό προέκυψε στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο γενικός γραμματέας και εκπρόσωπος του υπουργείου στη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Σεραφείμ Τσόκας και ο Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Ιωάννης Τέντες και αφορούσε στις δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.
Στη συνάντηση μετείχαν, επίσης, οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, κ. Γ. Γιαννούσης, Εμπορίου, κ. Σ. Κομνηνός και Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Π. Σελέκος.
Στις δράσεις του υπουργείου για την καταπολέμηση της διαφθοράς περιλαμβάνονται ακόμη:
– Επιμορφωτικό σεμινάριο για τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ, με σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων της στη διακρίβωση και καταπολέμηση φαινομένων απάτης (δράση της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ).
– Πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (δράση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου)
– Αναμόρφωση νομοθετικού πλαισίου (Ν. 4146/2013) που διέπει της στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια και τον συνεχή έλεγχο των σχετικών διοικητικών διαδικασιών (δράση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων).