Αδειοδότηση επιχειρήσεων σε μία μέρα

Άμεσα η έκδοση αδειών για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Νέο στρατηγικό πλαίσιο από το υπουργείου Ανάπτυξης.

Αδειοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων ακόμη και αυθημερόν σχεδιάζει η κυβέρνηση από το 2014. Σύμφωνα με με την Ημερησία, πρόκειται για το «νέο στρατηγικό πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων», το οποίο σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη θα αποκτήσει τη μορφή νομοσχεδίου μέχρι το τέλος του χρόνου. Το 2014, εφόσον έχει ψηφιστεί, θα ενεργοποιηθούν οι εξουσιοδοτικές του αποφάσεις και θα έχει λειτουργήσει και το ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδοτήσεων και ελέγχου.

Ο κ. Χατζηδάκης μαζί με τον υφυπουργό Θανάση Σκορδά και τον γενικό γραμματέα Βιομηχανίας Γιώργο Στεργίου παρουσίασαν χθες τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου με σκοπό, όπως τόνισαν, την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου αφορούν σε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, ίδρυσης επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες για δραστηριότητες βιομηχανικές και εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικά έργα, συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών και επιχειρηματικά πάρκα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης ο νέος τρόπος αδειοδότησης έρχεται με τέσσερις αλλαγές:

*Εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα δήλωσης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση δεν θα περιμένει να αδειοδοτηθεί για να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Θα θεσπιστούν τρεις τρόποι για τη γρήγορη εγκατάστασή της και την έναρξη της δραστηριότητάς της. Η επιχείρηση, σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο, θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί. Άλλος ένας τρόπος είναι τις διαδικασίες αδειοδότησης να τις πιστοποιούν τρίτοι, όπως οι μηχανικοί με την έκδοση πολεοδομικών αδειών. Ένας τρίτος τρόπος μπορεί να είναι με την αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγμα, με την προσκόμιση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί εκ των προτέρων η τήρηση συγκεκριμένων προδιαγραφών.

*Οι έλεγχοι μετατίθενται από το στάδιο παροχής της άδειας στο στάδιο της λειτουργίας.

*Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιημένους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Για παράδειγμα, η πολιτεία δεν μπορεί να ελέγχει όλα τα αυτοκίνητα αλλά ελέγχει τα ΚΤΕΟ.

*Θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας.

Σήμερα για την έκδοση μιας άδειας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (κατηγορίας Α2) χρειάζονται τελικά κατά μέσο όρο 368 μέρες, ενώ η νομοθεσία ορίζει διάστημα 82 ημερών. Το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας διέπεται από 47 νόμους, 11 προεδρικά διατάγματα, 19 υπουργικές αποφάσεις, 14 βασιλικά, υγειονομικά και πολεοδομικά διατάγματα και 115 ρυθμίσεις γενικού ενδιαφέροντος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ακόμη την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπουργείων όπως το ΥΠΕΚΑ και το υπουργείο Πολιτισμού για τον δραστικό περιορισμό των γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης.