Εικόνες από την Πόλη της Άρτας

 

Σας αρέσει κύριε Δήμαρχε παπαλέξη αυτή η εικόνα?  ‘Εμας όχι.

Η δημοτική αστυνομία που είναι?

Πλατεία   Μονοπωλείου ώρα 12.00  28/03/2013

πέντε κουτάκια 5 e. φωνάζει ο πωλητής για τις φράουλες.