ΟΜΟΓΕΝΗΣ «ΠΟΛΕΜΑ» ΤΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

ΟΜΟΓΕΝΗΣ «ΠΟΛΕΜΑ» ΤΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ

Ο Ελληνοαυστραλός επιδημιολόγος Τζόναθαν Καραπέτης είναι ο νέος διευθυντής του Telethon Institute of Child Health Research, μεγάλου Ινστιτούτου στο Περθ και ασχολείται με την έρευνα σε θέματα που αφορούν την υγεία των παιδιών.

Στόχος του, όπως λέει, είναι να βρεθούν τρόποι, μέσα από την έρευνά του, ώστε να περιοριστεί, αν όχι να εξαλειφθεί, η ρευματική καρδιοπάθεια που πλήττει κυρίως τους Αβορίγινες αλλά και τους αυτόχθονες των νησιών γύρω από την Αυστραλία.

«Στις βιομηχανικές χώρες μόνο ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 1% του συνόλου των παιδιών, έχουν ρευματικό πυρετό σε αντίθεση με τους αυτόχθονες όπου το ποσοστό αυτό φτάνει το 4%» είπε ο κ. Καραπέτης ο οποίος πρόσθεσε ότι σε μερικές χώρες, το 10% των παιδιών πεθαίνει μέχρι την ηλικία των 5 και σχεδόν οι περισσότεροι απ΄ αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί».

Ειδικά για τους Αβορίγινες, διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας τους ήταν από τις χειρότερες ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες.