Ανεμογεννήτρια της Apple παράγει ηλεκτρισμό από θερμότητα αντί της περιστροφικής κίνησης

 

 

 

Μια εναλλακτική ανεμογεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από τη μετατροπή της θερμικής ενέργειας αντί της κινητικής ενέργειας του ρότορα, η οποία προέρχεται από τις έλικες, προτείνει η Apple.

Το τεχνολογικός κολοσσός Apple, σε μια σπάνια “παρέκκλιση”, αντί να κατοχυρώσει δικαιώματα ευρεσιτεχνίας για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συσκευές όπως το iPad και το iPhone αιτήθηκε την κατοχύρωση της πατέντας με τίτλο “Παραγωγή ηλεκτρισμού κατεπιλογήν από αποθηκευμένη αιολική ενέργεια”.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα appleinsider.com η αίτηση που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2011 αναφέρει πως οι πλέον σύγχρονες ανεμογεννήτριες μετατρέπουν την κινητική ενέργεια από τον άνεμο σε μηχανική και σε ορισμένες περιπτώσεις σε ηλεκτρική.

Η τεχνολογία δεν διαφέρει κατά πολύ από εκείνη του παραδοσιακού ανεμόμυλου: η αιολική ενέργεια συλλέγεται από τις έλικες και μετατρέπεται σε περιστροφική ενέργεια μέσω ενός άξονα κίνησης ο οποίος με τη σειρά του τροφοδοτεί μια ηλεκτρογεννήτρια. Η Apple σημειώνει ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που βασίζεται στη σταθερή και απρόσκοπτη “παροχή” ανέμου, παράγοντας που υπόκειται σε μεγάλη μεταβλητότητα.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την “ασυνέπεια”, η Apple προτείνει ένα σύστημα που μετατρέπει την ενέργεια από την περιστροφή της ανεμογεννήτριας σε θερμότητα η οποία εν συνεχεία αποθηκεύεται σε ένα υγρό χαμηλής θερμοχωρητικότητας (που θερμαίνεται και ψύχεται με ταχείς ρυθμούς).

Από εκεί, η θερμότητα μπορεί να μεταφερθεί κατεπιλογή σε ένα υγρό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όταν δεν υπάρχει μετακίνηση αερίων μαζών και η ανεμογεννήτρια παραμένει ακίνητη.

Η θερμότητα μπορεί να παραχθεί από τις τριβές μεταξύ των ελίκων που συνδέονται με την ηλεκτρογεννήτρια και από το υγρό χαμηλής θερμοχωρητικότητας (υδράργυρο, αιθανόλη ή κάποιο αδρανές αέριο) στο οποίο “εμβαπτίζονται”.

Η θερμική ενέργεια αποθηκεύεται σε ένα μονωμένο δοχείο και μια αγώγιμη ράβδος χρησιμοποιείται για την κατεπιλογή μεταφορά της θερμότητας σε ένα “υγρό εργασίας”.

Το υγρό αυτό φτάνει σε σημείο βρασμού και παράγει ατμό που κινεί την ανεμογεννήτρια.

Η μέθοδος της Apple όχι μόνο παρέχει τη δυνατότητα κατεπιλογή παραγωγής ενέργειας σε περιόδους άπνοιας, αλλά μπορεί και να υποκαταστήσει τις μπαταρίες ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας.

econews