Θα ήταν άλλος ο κόσμος αν του έμοιαζαν…

 

Θα ήταν άλλος ο κόσμος αν του έμοιαζαν...