Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να μάθουν πότε θα πεθάνουμε…

 

Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να μάθουν πότε θα πεθάνουμε...

 

Οι Βρετανοί επιστήμονες δήλωσαν, πως μπορούν να υπολογίσουν την διάρκεια ζωής βάσει των εξετάσεων αίματος. Σχετικά με το πόσο θα ζήσει ο άνθρωπος μπορούμε να κρίνουμε από το μέσο μήκος των λεγόμενων τελομερών – των μικροσκοπικών δομών στις άκρες των χρωμοσωμάτων.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνά τους, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα επιτρέψουν να υπολογιστεί πόσο έμεινε να ζήσει ο άνθρωπος – με την προϋπόθεση πως θα πεθάνει από φυσικά αίτια.

 

Στο δημοσίευμα σημειώνεται, πως παρόμοιες έρευνες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε πτηνά. Την διάρκεια ζωής των πτηνών μπόρεσαν να την καθορίσουν με ακρίβεια ενός έτους.

ikypros.