Εικόνες ενός πολέμου που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

 

 

 

Εικόνες ενός πολέμου που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

 

Το ιστοσελίδα του περιοδικού LIFE συγκέντρωσε μερικές από τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιες από αυτές δημοσιεύονται για πρώτη φορά.

Δείτε τις φωτογραφίες εδώ.