Ηλεκτρισμός από μικρόβια που “μασάνε” απόβλητα

 

Ηλεκτρισμός από μικρόβια που "μασάνε" απόβλητα

 

 

Τα μικρόβια, εκτός από πολλά άλλα χρήσιμα και ωφέλιμα για τον άνθρωπο πράγματα, θα μπορούσαν να παράγουν ηλεκτρισμό αρκετό για να τροφοδοτήσει ένα ολόκληρο εργοστάσιο επεξεργασίας αποβλήτων και βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες, αποτελώντας μία εναλλακτική τεχνική σε σχέση με τις παραδοσιακές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Τα μικρόβια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία (διάσπαση) της βιομάζας των αποβλήτων, είναι επίσης δυνατό να παράγουν και ρεύμα. Η τεχνολογία βασίζεται στη νέα επιστήμη της «ηλεκτρο-μικροβιολογίας» που αξιοποιεί τη δυνατότητα ορισμένων μικροοργανισμών να «γεννούν» ηλεκτρικό ρεύμα έξω από τα κύτταρά τους.