Δικαστήριο υποχρέωσε σύζυγο να αγοράσει 777 τριαντάφυλλα!

 

Δικαστήριο υποχρέωσε σύζυγο να αγοράσει 777 τριαντάφυλλα!