Κεραυνούς θα χρησιμοποιούν οι αμερικανοί στις μάχες!

Κεραυνούς θα χρησιμοποιούν οι αμερικανοί στις μάχες!

 

Τα σύγχρονα στρατιωτικά λέιζερ μπορούν να θέσουν εκτός λειτουργίας τους εχθρικούς δορυφόρους, και τα εχθρικά μεταφορικά μέσα. Όμως στο μέλλον οι στρατιωτικοί ελπίζουν ότι θα εξοπλιστούν με κεραυνούς, με τους οποίους θα πυροβολούν στόχους στο πεδίο της μάχης.

 

Το στρατιωτικό εργαστήριο των ΗΠΑ δοκιμάζει λέιζερ, τα οποία μπορούν να δημιουργούν στην ατμόσφαιρα φορτισμένη κανάλια πλάσματος, τις αόρατες διαδρομές της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι ιδιόμορφες οδοί κίνησης για τους κεραυνούς, που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια των λέιζερ, θα επιτρέψουν να χτυπηθούν στοχευμένα τέτοιοι στόχοι, όπως τεθωρακισμένα και νάρκες, που δεν έχουν εκραγεί, διότι μεταδίδουν καλύτερα την ηλεκτρική ενέργεια καλύτερα από ό,τι το έδαφος.Προς το παρόν, η τεχνολογία αυτή βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εργαστηριακής πρωτογενούς χρήσης.