Χειρουργική θεραπεία Πάρκινσον στην Κύπρο

 


Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

Χειρουργική θεραπεία Πάρκινσον στην Κύπρο

 

Πριν από το καλοκαίρι του 2012 αναμένεται, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», να διενεργηθεί στην Κύπρο η πρώτη επέμβαση τοποθέτησης ενδοεγκεφαλικών ηλεκτροδίων (Deep Brain Stimulation) σε ασθενή με νόσο Πάρκινσον.

Μέχρι σήμερα και συγκεκριμένα τα τελευταία επτά χρόνια έχουν υποβληθεί στη χειρουργική αυτή θεραπεία 27 Κύπριοι ασθενείς. Οι επεμβάσεις διενεργούνταν σε κλινική του εξωτερικού με τη συνεργασία της κλινικής κινητικών διαταραχών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής.

Οι ασθενείς έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση, ενώ βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση από ειδικά εκπαιδευμένο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό προσωπικό. Η προσπάθεια για τη διενέργεια των επεμβάσεων αυτών και στην Κύπρο, έχει ενεργοποιηθεί από το 2010, μετά από ιδιωτική πρωτοβουλία, με ομάδα ειδικών επιστημόνων (νευρολόγων, νευροχειρουργών, νευροφυσιολόγων), οι οποίοι θα αξιολογούν και πραγματοποιούν τις χειρουργικές θεραπείες. Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, έχουν διενεργηθεί οι πρώτες επεμβάσεις αλλαγής βηματοδοτών στην Κύπρο. Η επέμβαση, διενεργείται με την εμφύτευση λεπτού ηλεκτροδίου στον υποθαλαμικό πυρήνα και σύνδεση του με μικρό διεγέρτη, ο οποίος τοποθετείται στο στήθος, κάτω από το δέρμα.

Η μέθοδος είναι πολύ αποτελεσματική σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα στην κινητικότητα τους και σοβαρές δυσκινησίες (ακούσιες κινήσεις και δυστονίες). Επισημαίνεται, ότι η μέθοδος αυτή είναι πολύ αποτελεσματική σε ασθενείς με σοβαρά προβλήματα στην κινητικότητα τους και σοβαρές δυσκινησίες (ακούσιες κινήσεις και δυστονίες). Εκτός από τη μέθοδο αυτή, υπάρχουν σε πειραματικό/ερευνητικό στάδιο θεραπεία με αρχέγονα κύτταρα, στερεοτακτική γονιδιακή θεραπεία και γονιδιακή θεραπεία με εισαγωγή γονιδίου παραγωγής ντοπαμίνης στα κύτταρα του εγκεφάλου με τη βοήθεια τροποποιημένων ιών. Το Πάρκινσον είναι εκφυλιστική νόσος κεντρικού νευρικού συστήματος. Θεωρείται ότι η διεργασία που οδηγεί τελικά στα συμπτώματα της νόσου.Στην αρχή παρατηρείται βραδυκινησία, δυσκαμψία, τρόμος κύρια στο χέρι/α και διαταραχές ισορροπίας. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από προοδευτική καταστροφή νευρικών κυττάρων σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου, τη μέλαινα ουσία.

ikypros.