Οι παλιοί αρτινοί πρόσκοποι Άρτας


την Κυριακή 15 Ιανουαρίου2012
Οι παλιοί πρόσκοποι θα κόψουν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους στο καφέ  ΣΤΑΘΜΌΣ στις 18.00 το απόγευμα. Καλούνται οι νέοι πρόσκοποι και οι φίλοι