Έξι μήνες νόμων, ψήφων και βραβείων

Θεσμικά όργανα / Ανθρώπινα δικαιώματα / Προϋπολογισμός / Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις

Έξι μήνες δουλειάς ©Belga&Getty

Το δεύτερο εξάμηνο του 2011 ήταν έντονο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές διαπραγματεύθηκαν με το Συμβούλιο υπουργών τον τελικό προϋπολογισμό του 2012 και συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2014-2020 και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ και, τον Δεκέμβριο, απένειμαν το βραβείο Ζαχάρωφ στην Αραβική Άνοιξη, στο πρόσωπο πέντε ακτιβιστών της

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα κυριότερα στιγμιότυπα της ζωής και λειτουργίας του ΕΚ το περασμένο εξάμηνο, μέσα από τα άρθρα με τα οποία καλύψαμε τις συνεδριάσεις του και τις αποφάσεις που πήρε. Μεταξύ άλλων θα βρείτε τα αφιερώματα στην Αραβική Άνοιξη και το βραβείο Ζαχάρωφ, με τις συνεντεύξεις ορισμένων από εκείνους που τιμήθηκαν, στον προϋπολογισμό και τη Γεωργική Πολιτική, την οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ και την προστασία των καταναλωτών.

Η κρίση κάνει κάθε διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ακόμα πιο δύσκολη αλλά το ΕΚ και το Συμβούλιο μπόρεσαν να έρθουν σε συμφωνία για τις δαπάνες του 2012, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 2014-2020 συνεχίζονται, περιλαμβάνοντας και πρόταση για ριζική μεταρρύθμιση του τρόπου χρηματοδότησής του με ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των πολιτών και μεγιστοποίηση της ωφέλειας που αντλούν από αυτόν.

Τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών βρίσκονται όπως είναι φυσικό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και το ΕΚ στήριξε πρωτοβουλίες για την εξυγίανσή τους, με περιορισμό ελλειμμάτων και χρεών στο πλαίσιο του λεγόμενου “εξαπλού” πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης.