Εχθρός είναι η φτώχια


Αυτή είναι η Ευρώπη του 2011;

Ογδόντα εκατομμύρια Ευρωπαίοι, περίπου το 16% του πληθυσμού της ΕΕ είναι και επισήμως “φτωχοί”, με εισόδημα κάτω του ενός τρίτου του εισοδήματος στη χώρα τους. Τι κάνει η ΕΕ; τι κάνουν τα κράτη μέλη;

 

Το πρώτο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της Φτώχιας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στην Κρακοβία και αυτή την εβδομάδα ο Βέλγος ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Frédéric Daerden , παρουσίασε τα αποτελέσματα της συνάντησης στα μέλη της επιτροπής Απασχόλησης.

Το στοίχημα, σημειώνει ο Daerden, είναι να βγουν από τη φτώχια 20 εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι το 2020 και σε αυτό η ΕΕ αν και δεν έχει άμεση αρμοδιότητα, πρέπει και μπορεί να βοηθήσει, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων και τη διάθεση κονδυλίων. Επισήμως, ως “φτωχοί” ορίζονται εκείνοι που ζουν με λιγότερο από το 60% του διάμεσου εθνικού εισοδήματος. (Ο διάμεσος είναι μέτρο που διαφέρει από το μέσο όρο αλλά εκτιμάται ότι αποδίδει πιστότερα την πραγματική εικόνα σε μια κοινωνία ή οικονομία).

Οι  περισσότεροι από 400 σύνεδροι στη συνάντηση της Κρακοβίας περιέλαβαν και υπουργούς από τα κράτη μέλη , οι οποίοι παρουσίασαν ορισμένα στοιχεία, ειδικά για το τι σκοπεύουν να πράξουν. Έτσι, στη Γαλλία στόχος είναι η μείωση των επισήμως φτωχών κατά το ένα τρίτο μέχρι το τέλος του 2012 ενώ στη Γερμανία επιδιώκεται η μείωση των μακροχρόνια άνεργων, που είναι από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κατά 20% μέχρι το 2020. Στην Πολωνία τέλος έχει τεθεί ως στόχος η έξοδος 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τη φτώχια στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.

Στις 15 Νοεμβρίου, υιοθετώντας εισήγηση του Daerden, το ΕΚ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάζει ετησίως εκθέσεις προόδου των κρατών μελών στην καταπολέμηση της φτώχιας. Ζητά επιπλέον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ΕΚ να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα αντιμετώπισης της φτώχιας στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2014-2020 της ΕΕ, ενώ εκφράζει και την επιθυμία να δοθεί σημαντικότερος ρόλος στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχιας.