Το ΕΚ υποστηρίζει την ένταξη Βουλγαρίας και Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν


©Belga/EPA

©Belga/EPA

Το ΕΚ ζητεί από τα κράτη μέλη, μέσω του ψηφίσματος που υιοθέτησε σήμερα, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, να αποφύγουν τον εθνικό λαϊκισμό και να αποφασίσουν για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν αποκλειστικά με βάση τα υπάρχοντα κριτήρια, ενώ καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα δώσουν τη δυνατότητα προσχώρησης στις δύο αυτές χώρες.

Μετά την απόφαση της Ολλανδίας και της Φιλανδίας στις 22 Σεπτεμβρίου να μπλοκάρουν την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στο χώρο Σένγκεν, το ΕΚ αποφάσισε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία να επαναδιατυπώσει την υποστήριξη του για την προσχώρηση των δύο αυτών χωρών στο χώρο Σένγκεν.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι οι δύο χώρες έχουν εκπληρώσει όλα τα κριτήρια για την ένταξη τους καθώς έχουν εφαρμόσει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, το οποίο αποτελεί τη “μοναδική προϋπόθεση για την προσχώρηση τους”.

Ως εκ τούτου, το ΕΚ καλεί όλα τα κράτη μέλη να αποφασίσουν για την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας “αποκλειστικά με βάση το κεκτημένο και τις διαδικασίες Σένγκεν”. Δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν συμπληρωματικά κριτήρια σε κράτη μέλη που βρίσκονται ήδη στη διαδικασία προσχώρησης στο χώρο Σένγκεν, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, καλώντας όλα τα κράτη μέλη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους και να “μην αφήσουν να επικρατήσει ο εθνικός λαϊκισμός”.

Οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν την τροπολογία που καλούσε την Επιτροπή  να παρουσιάσει προτάσεις για την ενίσχυση του κεκτημένου Σένγκεν και να περιλάβει σε αυτές και την προσθήκη κριτηρίων όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά.

Συνοριακή Ασφάλεια: η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι αξιόπιστοι εταίροι

Το ΕΚ σημειώνει τη συνεχή στήριξη και αλληλεγγύη που έχουν επιδείξει η Βουλγαρία και η Ρουμανία ως αξιόπιστοι εταίροι στη νοτιοανατολική Ευρώπη, παράλληλα με τη συνεχή συμβολή τους στην συνοριακή ασφάλεια στην περιοχή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι και οι δύο αυτές χώρες “έχουν επανασχεδιάσει και αναδιοργανώσει εκ βάθρων τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης των συνόρων τους, επενδύοντας ουσιαστικά στον τομέα των αρχών επιβολής του νόμου και έχουν εμφανώς ενισχύσει τα θεσμικά και νομικά τους πλαίσια”.

“Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αξίζουν να είναι στον χώρο Σένγκεν. Πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια. Τα σύνορά τους είναι ασφαλή. Καλώ όλα τα κράτη μέλη να λάβουν την απόφαση για τη διεύρυνση του χώρου Σένγκεν μόνο βάσει του κεκτημένου και των διαδικασιών Σένγκεν. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να μπορούν να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη και τη δίκαιη μεταχείριση από τους εταίρους τους στην ΕΕ “, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΚ, Jerzy Buzek.