Παζάρι Αρτας 2011

 

Η οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Αρταίων μέσω παζαριού επιτεύχθη.

Έχει την ευγενή καλωσύνη ο κύριως Δήμαρχος τώρα που γέμισαν τα ταμεία του Δήμου και άδεισαν των εμπόρων της Αρτας να μας ενημερώση για τον ακριβή αριθμό είσπραξης και που σκέπτεται να διαθέσειτο ποσό αυτό.